Title: Specifika ošetřovatelské péče o pacienta s tracheostomií
Other Titles: Specifics of the nursing care for a petient with tracheostomy
Authors: Bubeníčková, Jana
Advisor: Kašparová Jana, Mgr.
Referee: Bejvančická Petra, PhDr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25031
Keywords: tracheostomie;tracheostomická kanyla;všeobecné sestry;ošetřovatelská péče;toaleta dýchacích cest;komunikace;karim
Keywords in different language: tracheostomy;tracheostomy tube;nurses;nursing care;toilet of respiratory systém;communication;karim
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou ošetřovatelské péče o pacienty se zavedenou tracheostomií. Teoretická část je zaměřena na základní informace o tracheostomii, jejích indikacích a technikách provedení. Největší díl teoretické části je pak věnován samotné ošetřovatelské péči o pacienta s tracheostomií. V praktické části jsou popsána specifika ošetřovatelské péče o pacienta s tracheostomií, zmapován nejčastější ošetřovatelský problém těchto nemocných a vysvětleno, zda existují rozdíly v ošetřovatelské péči dle zvolené techniky provedení.
Abstract in different language: This bachelor thesis deal with the problematic of the specifics of nursing care for patiens with a tracheostomy tube. The theoratical part of the thesis is focused on the basic informations about tracheostomy, indications and method of applications. Main section of theoretical part discusses adout nursing care for patiens with a tracheostomy. In the research section of the thesis are describes the specifics of nursing care for patiens with tracheostomy, chart the most frequent problem of this patiens and explaine potentional existation of differences in nursing care by the used technique.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Specifika osetrovatelske pece o pacienta s tracheostomii_Bubenickova.PDFPlný text práce2,58 MBAdobe PDFView/Open
Bubenickova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,38 MBAdobe PDFView/Open
Bubenickova_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
Bubenickova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce499,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25031

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.