Title: Preventivní péče v ambulanci praktického lékaře
Other Titles: Preventive care in the ambulance practitioner
Authors: Synáčová, Radka
Advisor: Bejvančická Petra, PhDr.
Referee: Loudová Soňa, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25032
Keywords: primární péče;všeobecná sestra;prevence;civilizační choroby;kouření;motivace
Keywords in different language: primary care;nurse;prevention;diseases of affluence;smoking;motivation
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na problematiku prevence ve zdravotnictví. Charakterizuje poskytovatele primární péče, úlohu všeobecné sestry a preventivní programy v oblasti primární péče. Upozorňuje na civilizační choroby spojené se životním stylem moderní doby. Praktická část analyzuje informovanost klientů o preventivní péči, jejich postoj a motivaci k preventivním prohlídkám a intervence, týkající se kouření, prováděné zdravotníky.
Abstract in different language: Thesis is focused on the issue of the prevention in healtcare. It characterizes the provider of primary care, the role of the nurse and prevention programs in domain of primary care. It warns about diseases of affluence linked to lifestyle of the modern age. Practical part analyzes awareness of clients about the preventive care, their attitude and motivation to preventive examinations and medical staff intervention about smoking.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace tisk.pdfPlný text práce1,29 MBAdobe PDFView/Open
Synacova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,05 MBAdobe PDFView/Open
Synacova_oponent.pdfPosudek oponenta práce945,59 kBAdobe PDFView/Open
Synacova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce540,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25032

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.