Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHorová Jana, PhDr.
dc.contributor.authorDivišová, Eva
dc.contributor.refereeBlovská Kamila, Mgr.
dc.date.accepted2016-6-15
dc.date.accessioned2017-02-21T10:47:26Z-
dc.date.available2015-1-31
dc.date.available2017-02-21T10:47:26Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-3-23
dc.identifier69080
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/25036
dc.description.abstractVe své bakalářské práci se zabývám problematikou infekcí močových cest u žen, Teoretická část je zaměřena obecně na anatomii močového ústrojí žen, infekční onemocnění močového ústrojí, prevenci, režimová opatření a léčbu zánětu, dále se v této části zabývám ošetřovatelskou péčí a nozokomiální infekcí. V praktické části popisuji kvantitativní výzkumné šetření. Hlavním cílem je zjistit úroveň znalostí mladých žen v reprodukčním věku, které dosud nerodily, v oblasti infekcí močových cest. Dále se zabývám tím, jak často tyto ženy infekcí močových cest onemocněly.cs
dc.format80 s. (94 826 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectinfekce močových cest - péče o zdraví prevence edukace - doplňková léčba - nozokomiální nákazacs
dc.titleProblematika infekce močových cest u žencs
dc.title.alternativeProblems of urinary tract infection in womenen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.thesis.degree-programOšetřovatelstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedIn his thesis deals with problems of urinary tract infections in women, theoretical part is focused on general anatomy of the female urinary tract, urinary tract infection, prevention, and treatment regimen measures of inflammation, also in this section deal with nursing care and nosocomial infections. In the practical part I describe quantitative research. The main objective is to determine the level of knowledge of young women of childbearing age have not yet given birth, in urinary tract infections. I also deal with how often these women ill with urinary tract infections.en
dc.subject.translatedurinary tract infection - health care - prevention - education - adjunctive therapy - nosocomial infectionen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_DIVISOVA_EVA__2016_03_30_22_56_02_376.PDFPlný text práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Divisova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
Divisova_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,56 MBAdobe PDFView/Open
Divisova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce452,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25036

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.