Title: Úskalí ošetřovatelské péče o geriatrické pacienty.
Other Titles: Difficulties of the nursing care for geriatric patients.
Authors: Kalista, Roman
Advisor: Fremrová Vladimíra, Mgr.
Referee: Loudová Soňa, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25041
Keywords: gerontologie;geriatrie;stáří;stárnutí;senior;ošetřovatelská péče;komunikace;syndrom vyhoření
Keywords in different language: gerontology;geriatrics;oldness;ageing;senior;nursing (care);communication;burnout syndrome
Abstract: Příjmení a jméno: Roman Kalista Katedra: Ošetřovatelství a porodní asistence Název práce: Úskalí ošetřovatelské péče o geriatrické pacienty Vedoucí práce: Mgr. Vladimíra Fremrová Počet stran číslované: 59 Počet stran nečíslované (tabulky, grafy): 18 Počet příloh: 7 Počet titulů použité literatury: 25 Souhrn: Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku geriatrie. Teoretická část práce se zabývá stářím, stárnutím, geriatrickými syndromy, ošetřovatelským procesem, komunikací se seniory a syndromem vyhoření. Praktická část je zpracována formou rozhovorů se dvěma respondenty pracujícími v oboru geriatrie. Cílem bakalářské práce je zjistit, kde se nachází úskalí v ošetřovatelské péči o geriatrické pacienty z pohledu všeobecných sester.
Abstract in different language: Surname and name: Roman Kalista Department: Nursing and midwifery assistance Title of thesis: Difficulties of the nursing care for geriatric patients. Consultant: Mgr. Vladimíra Fremrová Number of pages numbered: 59 Number of pages unnumbered (tables, graphs): 18 Number of appendices: 7 Number of literature items used: 25 Summary: This bachelor thesis focuses on geriatric problems. The theoretical part deals with agedness, ageing, geriatric syndroms, nursing process, communication with seniors and occupational burnout. The practical part is based on dialogues with two respondents, who work as geriatric nurses. The aim of this bachelor thesis is to find out difficulties in nursing care of geriatric patients from nurses´ perspective.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Roman_Kalista_BP_2016.pdfPlný text práce984,25 kBAdobe PDFView/Open
Kalista_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,05 MBAdobe PDFView/Open
Kalista_oponent.pdfPosudek oponenta práce941,4 kBAdobe PDFView/Open
Kalista_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce516,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25041

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.