Title: Kvalita života u člověka s epilepsií
Other Titles: The life quality of an epileptic person
Authors: Větrovcová, Jitka
Advisor: Šafránková Zuzana, Mgr.
Referee: Čagánková Eliška, Mgr. DiS.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25049
Keywords: epilepsie;kvalita života
Keywords in different language: epilepsy;quality of life
Abstract: V této bakalářské práci se zabývám kvalitou života u člověka s epilepsií. Teoretická část mé práce je rozdělena na tři části. První část se věnuje epilepsii jako takové. Zmíním se o historii této nemoci, slavných osobnostech, které epilepsii měli a způsoby, jak se léčila. Dále pak klasifikaci, etiopatogenezi, diagnostiku, epilepsii v těhotenství a léčbu epilepsie. V druhé části se zaobírám kvalitou života epileptiků. A ve třetí části ošetřovatelskými problémy, jakou jsou např. spánek, výživa a aktivita, životospráva atd. Praktickou část bakalářské práce jsem se rozhodla vypracovat pomocí rozhovoru se dvěma respondenty. Na závěr se v diskuzi chci pokusit o porovnání obou rozhovorů a popsání pocitů respondentů, při kladení jednotlivých otázek.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the quality of life of people with epilepsy. The theoretical part is divided into three parts. The first one is focused on the disease of epilepsy. I mention its history, famous people who suffered from epilepsy and ways of its treatment in the past. I also mention the classification, etiopathogenesis, diagnostics, epilepsy during pregnancy and the present treatment of epilepsy. In the second part I devote to the quality of life of people with epilepsy. And in the third part I devote to the nursing problems like e.g. sleep, diet and activity, regime etc. I decided to elaborate the practical part by a dialog with two respondents. In closing in the discussion part I would like to try to compare the both dialogs and describe the feelings of the respondents during the individual questions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace- Jitka Vetrovcova.pdfPlný text práce1,76 MBAdobe PDFView/Open
Vetrovcova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce993,83 kBAdobe PDFView/Open
Vetrovcova_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,15 MBAdobe PDFView/Open
Vetrovcova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce447,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25049

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.