Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTůmová Pavlína, Mgr.
dc.contributor.authorBoková, Ludmila
dc.contributor.refereeBejvančická Petra, PhDr.
dc.date.accepted2016-5-30
dc.date.accessioned2017-02-21T10:47:36Z-
dc.date.available2015-1-31
dc.date.available2017-02-21T10:47:36Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-3-29
dc.identifier69108
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/25053
dc.description.abstractTématem bakalářské práce je problematika analgezie u klientů po implantaci totální endoprotézy. Úvodní část shrnuje teoretické poznatky týkající se totálních endoprotéz kyčelního a kolenního kloubu, jejich implantace a rehabilitační péče. Dále se věnuje bolesti a analgezii po operaci totální endoprotézy. V hlavní části se práce zabývá zmapováním problematiky analgezie u klientů po implantaci totální endoprotézy a zjištěním, zda mají klienti dostatek informací o možnostech tlumení bolesti. Klient, který je informovaný a edukovaný, lépe spolupracuje, je také dobře psychicky připravený na operační výkon a bolest, která je s tímto výkonem spojena. K tomuto účelu může posloužit kvalitně zpracovaný edukační materiál týkající se bolesti.cs
dc.format73 s. (82 860 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectanalgeziecs
dc.subjectbolestcs
dc.subjectedukační materiálcs
dc.subjectfarmakologická léčbacs
dc.subjectnefarmakologická léčbacs
dc.subjecttotální endoprotézacs
dc.titleProblematika analgezie u klientů po implantaci totální endoprotézycs
dc.title.alternativeIssues of analgesia at clients after implantation of total arthroplastyen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.thesis.degree-programOšetřovatelstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedTheme of this Bachelor´s thesis is issue of analgesia after implantation of total arthroplasty. Introduction sums up theoretical knowledge about total arthroplasty of hip or knee joint, their implantation and rehabilitation care. Further deals with pain and analgesia after total arthroplasty. Main part maps out issue of analgesia after implantation of total arthroplasty and finds out if the clinets have enough information about possibilities pain relief. Well informed and educated client, cooperate better and is good mentally prepared on surgery and pain, that comes with this performance. To this purpose can be used well prepared booklet about pain.en
dc.subject.translatedanalgesiaen
dc.subject.translatededucational materialen
dc.subject.translatednon-pharmacological treatmenten
dc.subject.translatedpainen
dc.subject.translatedpharmacological treatmenten
dc.subject.translatedtotal arthroplastyen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Bokova Ludmila.pdfPlný text práce1,82 MBAdobe PDFView/Open
Bokova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
Bokova_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,62 MBAdobe PDFView/Open
Bokova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce478,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25053

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.