Title: Míra informovanosti o antikoncepci a sexuálně přenosných onemocnění u žákyň 8. - 9. tříd základní školy
Other Titles: Awareness and knowledge of contraception and sexually transmitted diseases among school girls of 8th and 9th graders
Authors: Martincová, Miroslava
Advisor: Benková Michaela, Bc.
Referee: Horová Jana, PhDr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25068
Keywords: antikoncepce;antikoncepční metody;hormonální antikoncepce;pohlavně přenosné nemoci;prevence;sexuální výchova
Keywords in different language: contraception;contraceptive methods;hormonal contraception;sexually transmitted diseases;prevention;sexual education
Abstract: Anotace Bakalářská práce s názvem Míra informovanosti o antikoncepci a sexuálně přenosných onemocnění u žákyň 8. 9. tříd základních škol pojednává o antikoncepci a pohlavně přenosných nemocech. V teoretické části jsou uvedeny antikoncepční metody a souhrn pohlavně přenosných nemocí. Praktická část práce obsahuje zjištěné údaje znalostí dívek. Výsledky jsou znázorněny v grafech i v tabulkách. V závěru práce se nachází shrnutí zjištěných informací.
Abstract in different language: Annotation Bachelor thesis titled Awareness regarding contraception and sexually transmitted diseases among young gymnasts 8th-9th grades of primary schools is about contraception and sexually transmitted diseases. The theoretical part provides a summary of contraceptive methods and sexually transmitted diseases. The practical part contains the data ascertained knowledge of girls. The results are shown in the graph and in the tables. The conclusion is a summary of the information gathered.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,89 MBAdobe PDFView/Open
Martincova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,27 MBAdobe PDFView/Open
Martincova_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,25 MBAdobe PDFView/Open
Martincova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce542,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25068

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.