Title: Vývoj ošetřovatelské péče u pacientů s hemofilií
Other Titles: The development of nursing care for patients with hemophilia
Authors: Měřičková, Lucie
Advisor: Grejcarová Jaroslava, Mgr.
Referee: Škorpil Jiří, MUDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25069
Keywords: hemofilie;ošetřovatelská péče;pacient;krvácení
Keywords in different language: hemophilia;nursing care;patient;bleeding
Abstract: Práce nesoucí název "Vývoj ošetřovatelské péče u pacientů s hemofilií" mapuje pokroky ve vývoji ošetřování a léčení hemofiliků a s tím související změny v kvalitě jejich života. V teoretické části je vysvětlena podstata hemofilie a její klinické projevy, možnosti léčby, ale také komplikace této krvácivé choroby. Praktická část práce je opřena o kvalitativní výzkum, založený na rozhovorech s pacienty hemofilického centra. Autorka porovnává režimy léčby a rozdíly v kvalitě života dětských a dospělých hemofiliků.
Abstract in different language: Work entitled "Development of nursing care of patient with hemophilia" takes stock of progress in developing care and treatment of hemophilia and related changes in the quality of their lives. The theoretical part explains the essence of hemophilia and its clinical manifestations, treatment options, but also the copmplications of bleeding disorders. Practical work is supported by qualitative research, based on interwiews with patiets of Hemophilia Centre. The autor compares regimens and quality of live of pediatric and adult hemophiliacs.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Lucie Merickova.pdfPlný text práce1,23 MBAdobe PDFView/Open
Merickova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce995,17 kBAdobe PDFView/Open
Merickova_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
Merickova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce532,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25069

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.