Title: Vliv protézování na horních končetinách na soběstačnost v aktivitách všedního dne
Other Titles: The Influence of Upper - Limb Prosthetics on Self - Sufficiency in Everyday Activities
Authors: Krásová, Jana
Advisor: Kulakovská, Marie
Referee: Firýtová, Rita
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2507
Keywords: amputace;vrozené vývojové vady;protetika;protéza;horní končetina;soběstačnost
Keywords in different language: amputation;congenital defect;prosthetics;prosthesis;upper limb;self-sufficiency
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku vlivu protéz na horních konšetinách na soběstačnost v aktivitách všedního dne. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá amputacemi a vrozenými vadami horních končetin. Dále jsou popsány jednotlivé druhy protéz horních končetin a jejich výhody a nevýhody. Praktická část obsahuje kazuistiky, ve kterých jsu zaznamenány základní informace o klientech, vstupní průběžné a výstupní vyšetření, krátkodobý a dlouhodobý ergoterapeutický plán. Další součástí praktické části jsou stanovené hypotézy a diskuze k dosaženým výsledkům.
Abstract in different language: This thesis is focused on the influence of prosthetic arms on self - sufficiency in activities of everyday life. The work is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part deals with amputations and congenital defects of the upper limbs. Furthermore the different types of upper limb prostheses and their advantages and disadvantages are described. The practical part includes case studies, in which basic information about the clients, initial, intermediate and final examinations, short and long-term occupational therapy plan are recorded. Another part of the practical part is the set hypothesis and discussion on the results achieved.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Jana Krasova 2.pdfPlný text práce4,05 MBAdobe PDFView/Open
Krasova - posudek vedouciho prace.jpgPosudek vedoucího práce1,02 MBJPEGThumbnail
View/Open
Krasova - oponentsky posudek.jpgPosudek oponenta práce1,04 MBJPEGThumbnail
View/Open
obhajoba.jpgPrůběh obhajoby práce836,33 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2507

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.