Název: Vliv protézování na horních končetinách na soběstačnost v aktivitách všedního dne
Další názvy: The Influence of Upper - Limb Prosthetics on Self - Sufficiency in Everyday Activities
Autoři: Krásová, Jana
Vedoucí práce/školitel: Kulakovská, Marie
Oponent: Firýtová, Rita
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2507
Klíčová slova: amputace;vrozené vývojové vady;protetika;protéza;horní končetina;soběstačnost
Klíčová slova v dalším jazyce: amputation;congenital defect;prosthetics;prosthesis;upper limb;self-sufficiency
Abstrakt: Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku vlivu protéz na horních konšetinách na soběstačnost v aktivitách všedního dne. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá amputacemi a vrozenými vadami horních končetin. Dále jsou popsány jednotlivé druhy protéz horních končetin a jejich výhody a nevýhody. Praktická část obsahuje kazuistiky, ve kterých jsu zaznamenány základní informace o klientech, vstupní průběžné a výstupní vyšetření, krátkodobý a dlouhodobý ergoterapeutický plán. Další součástí praktické části jsou stanovené hypotézy a diskuze k dosaženým výsledkům.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on the influence of prosthetic arms on self - sufficiency in activities of everyday life. The work is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part deals with amputations and congenital defects of the upper limbs. Furthermore the different types of upper limb prostheses and their advantages and disadvantages are described. The practical part includes case studies, in which basic information about the clients, initial, intermediate and final examinations, short and long-term occupational therapy plan are recorded. Another part of the practical part is the set hypothesis and discussion on the results achieved.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Jana Krasova 2.pdfPlný text práce4,05 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krasova - posudek vedouciho prace.jpgPosudek vedoucího práce1,02 MBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Krasova - oponentsky posudek.jpgPosudek oponenta práce1,04 MBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
obhajoba.jpgPrůběh obhajoby práce836,33 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2507

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.