Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŠafránková Zuzana, Mgr.
dc.contributor.authorPalivcová, Petra
dc.contributor.refereeHoloubková Jana, Mgr. DiS., MBA
dc.date.accepted2016-6-3
dc.date.accessioned2017-02-21T10:47:45Z-
dc.date.available2015-1-31
dc.date.available2017-02-21T10:47:45Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-3-30
dc.identifier69127
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/25072
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá ošetřovatelskou péčí o pacienta s akutním selháním ledvin léčeného hemodialýzou, hospitalizovaném na oddělení intenzivní péče. Práce obsahuje část teoretickou, kde se popisuje anatomie a fyziologie ledvin, akutní selhání ledvin a eliminační techniky, kde je samostatná kapitola věnována kontinuálním technikám. Další kapitola je věnována ošetřovatelské péči a potřebám pacienta na oddělení intenzivní péče. Praktická část je věnována ošetřovatelské péči o pacienta s hemodialýzou na jednotce intenzivní péče dle modelu Marjory Gordonové. Pozornost je zaměřena na kazuistiku a ošetřovatelský proces. Součástí je stanovení ošetřovatelských diagnóz a vytvoření edukačního plánu.cs
dc.format75 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectakutní selhání ledvincs
dc.subjectošetřovatelská péčecs
dc.subjectintermitentní náhrada funkce ledvincs
dc.subjectkontinuální náhrada funkce ledvincs
dc.subjectintenzivní péčecs
dc.subjectkriticky nemocnýcs
dc.subjectdialýzacs
dc.titleOšetřovatelská péče o pacienta s akutním selháním ledvin v intenzivní péčics
dc.title.alternativeNursing care for patients with acute renal failure in intensive careen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.thesis.degree-programOšetřovatelstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis Bachelor's Thesis focuses on nursing care for patients with acute kidney injury on hemodialysis hospitalized in an intensive care unit. This Thesis has a theoretical part with a description of kidney anatomy and physiology, acute kidney injury and elimination techniques, with a separate chapter on continuous techniques. It is followed by a chapter on nursing care for patients on hemodialysis in an intensive care unit based on Marjory Gordon's model. A special emphasis is placed on case studies and the nursing process. Establishing nursing diagnosis and education planning are included.en
dc.subject.translatedacute renal failureen
dc.subject.translatednursing careen
dc.subject.translatedintermittent renal replacement therapyen
dc.subject.translatedcontinuous renal replacement therapyen
dc.subject.translatedintensit careen
dc.subject.translatedcritically illen
dc.subject.translateddialysisen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP.pdfPlný text práce7,04 MBAdobe PDFView/Open
Palivcova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1 MBAdobe PDFView/Open
Palivcova_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
Palivcova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce511,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25072

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.