Název: Význam muzikoterapie u klientů s Alzheimerovou chorobou v institucionální péči
Další názvy: The importance of musicotherapy for clients with alzheimer´s desease in institutional care
Autoři: Loulová, Alena
Vedoucí práce/školitel: Skalová, Ladislava
Oponent: Šrytrová, Michaela
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2508
Klíčová slova: muzikoterapie;Alzheimerova choroba
Klíčová slova v dalším jazyce: music therapy;Alzheimer's disease
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá významem muzikoterapie u klientů s Alzheimerovou demencí v institucionální péči. Teoretická část je zaměřena na popis, význam a léčbu pomocí hudby v každém směru. Dále nás informuje o historii hudby a jejím nesnadném začlenění do léčebného procesu. V praktické části jsou zaznamenány výsledky dotazníkového zkoumání, který jsem použila na personál v institucionálních zařízeních, zabývajících se demencí. Výsledky jsem doplnila o vlastní pozorování reakcí klientů na prvky muzikoterapie. Z obou těchto praktických pozorování jsem zjistila celkový význam muzikoterapie na klienty s Alzheimerovou nemocí.
Abstrakt v dalším jazyce: The Bachelor?s thesis is dealing with the significance of music therapy for clients with Alzheimer?s disease in the institutional care. The theoretical part is focused on description, significance and treatment by means of music in every aspect, through various activities. Moreover, it makes us familiar with the history of music and its uneasy incorporation into the treatment process. In the practical part we can see the results of questionnaire surveys, applied to personnel in institutional houses dealing with dementia. Result I complement by owen observation of reaction clients to the elements of musicotherapy.Both of these practical observations, I found the overall importance of musicotherapy for clients with Alzheimers disease.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska pracee.pdfPlný text práce7,97 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Loulova - posudek vedouciho prace.jpgPosudek vedoucího práce915,41 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Loulova - oponentsky posudek.jpgPosudek oponenta práce833,43 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
obhajoba.jpgPrůběh obhajoby práce860,34 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2508

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.