Title: Bezpečná práce s cytostatiky
Other Titles: SAFETY AT WORK WITH CYTOSTATICS
Authors: Vlková, Ludmila
Advisor: Šípová Simona, Mgr.
Referee: Šafránková Zuzana, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25082
Keywords: cytostatika;rizika práce;bezpečná manipulace;ochrana zdraví
Keywords in different language: cytostatics;occupational hazard;safe handling;health protection
Abstract: Bakalářská práce se zabývá problematikou bezpečné manipulace s cytostatiky. Věnuje se základním informacím týkající se cytostatik a jejich působení na zdraví zdravotnického personálu. Zaměřuje na rozsah informovanosti zdravotnického personálu o problematice rizikové práce s cytostatiky, dodržování bezpečných pracovních postupů a používání osobních ochranných pracovních pomůcek. Osobní odpovědnost a přístup každého zdravotnického pracovníka výrazně ovlivňuje bezpečné pracovní prostředí. Práce je příspěvkem ke zvýšení bezpečnosti a informovanosti při manipulaci s cytostatiky.
Abstract in different language: The Bachelor ´s thesis applies to the issue of cytostatics safe handling. It deals with basic information regarding cytostatics and their impact on health of medical staff. The thesis focuses on the extent of medical personnel awareness about the issue of precarious work with cytostatics, adherence to safe work practices and using of personal protective equipment. Personal responsibility and attitude of every medical worker greatly affects a safe working environment. The thesis is a contribution to increased safety and knowledge of cytostatics handling.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP VLKOVA 1.pdfPlný text práce1,48 MBAdobe PDFView/Open
Vlkova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce938,74 kBAdobe PDFView/Open
Vlkova_oponent.pdfPosudek oponenta práce989,38 kBAdobe PDFView/Open
Vlkova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce550,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25082

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.