Název: Edukace laické veřejnosti o lymeské borelióze všeobecnou sestrou
Další názvy: Patient Education of Lyme Disease by Staff Nurse
Autoři: Aframova, Mikaela Anna-Greta
Vedoucí práce/školitel: Resl Vladimír, Prof. MUDr. CSc.
Oponent: Kott Otto, MUDr. CSc.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25087
Klíčová slova: edukace;lymeská borelióza;borelie;spirochety;erythema migrans;em
Klíčová slova v dalším jazyce: education;lyme disease;borrelia;spirochete;erythema migrans;em
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá problematikou lymeské boreliózy a jejím povědomím mezi laickou veřejností. V teoretické části jsou popsány základní informace o tomto onemocnění, životním cyklu klíšťat a edukaci. Praktická část analyzuje rozšířenost povědomí o této nemoci mezi nejrůznějšími skupinami obyvatel z řad laické veřejnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with patient education of lyme disease by staff nurse which happened to be discussed topic lately. There are described basic information about the illness itself, livecycle of ticks and educational ways in the theoretical part. The research part analyses theoretical knowledge of this issue among citizens.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Lyme_disease_Aframova.pdfPlný text práce5,34 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Aframova_vedouciBP.pdfPosudek vedoucího práce870,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Aframova_oponentBP.pdfPosudek oponenta práce400,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Aframova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce521,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/25087

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.