Název: Vliv pracovních stereotypů u pacientů se syndromem karpálního tunelu
Další názvy: Influence of work pattens in patients with carpal tunnel syndrome
Autoři: Mezerová, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Šrytrová, Michaela
Oponent: Zahradnická, Ilona
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2509
Klíčová slova: syndrom karpálního tunelu;zápěstí;nervus medianus;ergoterapie;ergonomie;PC;práce vsedě
Klíčová slova v dalším jazyce: tunnel syndrom;wrist;nerve central;occupational therapy;ergonomics;PC;work sitting
Abstrakt: Tato práce má teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá syndromem karpálního tunelu. Je v ní popsána etiologie, klinické příznaky, diagnostika a možnosti léčby tohoto syndromu. Zabývá se také možnostmi ergoterapie a základy ergonomie. Praktická část obsahuje 4 kazuistiky klientů se syndromem karpálního tunelu a vyhodnocení dotazníků.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis consists of theoretical and practical parts. The theoretical part deals with carpal tunnel syndrome. This part describes etiology, clinical signs, diagnostics and treatment options of this syndrome. It also deals with the possibility of occupational therapy and basics of ergonomics. The practical part contains four case histories of clients with carpal tunnel syndrome. This part also includes the evaluation of questionnaires.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BAKALARSKA PRACE.Michaela Mezerova.pdfPlný text práce2,38 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mezerova - posudek vedouciho prace.jpgPosudek vedoucího práce1,05 MBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Mezerova - oponentsky posudek .zipPosudek oponenta práce2,77 MBZIPZobrazit/otevřít
obhajoba.jpgPrůběh obhajoby práce882,52 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2509

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.