Title: Ovlivnění spasticity pomocí nafukovacích dlah
Other Titles: Influence of Spasticity Using Air Splints
Authors: Hanzlíková, Jindra
Advisor: Stašková Šárka, Mgr.
Referee: Mařík Ivo, Prof. MUDr. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25090
Keywords: fyzioterapie;nafukovací dlahy;spasticita;vzduchové dlahy
Keywords in different language: physiotherapy;spasticity;air splints;inflatable splints
Abstract: Ve své bakalářské práci jsem se zaměřila na problematiku spasticity, která je jedním z projevů u některých neurologických onemocnění, a jejího ovlivnění pomocí nafukovacích dlah. V práci se zabývám problematikou spasticity, jejím vyšetřením, hodnocením. Prostřednictvím získaných dat v praktické části posuzuji míru terapeutického efektu.
Abstract in different language: In my thesis, I focused on the issue of spasticity, which is one of the manifestations of certain neurological diseases, and its modification by inflatable splints. Deal with issues of spasticity, the examination, evaluation. Using the data obtained in the practical part, I assume this level of therapeutic effect.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Jindra Hanzlikova - FORMAT.pdfPlný text práce1,15 MBAdobe PDFView/Open
Hanzlikova - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce180,73 kBAdobe PDFView/Open
Hanzlikova - oponentsky posudek.docxPosudek oponenta práce123,56 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Hanzlikova.pdfPrůběh obhajoby práce492,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25090

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.