Title: Využití fyzioterapeutických metod u pacientů v intenzivní medicíně
Other Titles: The use of physiotherapy methods in intensive care medicine
Authors: Hoffmannová, Barbora
Advisor: Firýtová Rita, Mgr.
Referee: Stašková Šárka, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25093
Keywords: intenzivní medicína;jednotka intenzivní péče;kriticky nemocný pacient;imobilizační syndrom;fyziologická funkce
Keywords in different language: intensive care medicine;intensive care unit;critically ill patient;immobilization syndrome;physiological function
Abstract: Tato práce se zabývá fyzioterapií prováděnou v rámci prevence imobilizačního syndromu u pacientů v intenzivní medicíně a jejími možnými negativními dopady na fyziologické funkce. Je rozdělena do dvou částí - teoretické a praktické. Obsahem teoretické části je přehled jednotlivých oddělení intenzivní péče, základní způsoby monitorování a skórovací systémy hodnotící stav nemocného, s nimiž se může fyzioterapeut setkat. Další kapitoly jsou věnovány problematice dlouhodobé imobilizace a nejčastěji využívaným fyzioterapeutickým postupům u kriticky nemocných pacientů. V praktické části jsou tyto poznatky aplikovány u čtyř pacientů a je sledován jejich vliv na fyziologické funkce, jejichž monitorování je rutinní součástí ošetřovatelské péče. Z této práce vyplývá, že reakce organismu na fyzioterapeutické intervence jsou velmi individuální a u některých pacientů mohou nastat změny, které nejsou žádoucí. Týkají se zejména hemodynamických, respiračních parametrů a hodnot intrakraniálního tlaku.
Abstract in different language: The thesis deals with physiotherapy interventions for prevention of immobilization syndrome in intesive care medicine and potential results in adverse physiological changes. The thesis has two parts - theoretical and practical. The theoretical part describes intensive care units, methods for monitoring, the score scales, prolonged imobility problems and the most commonly used physiotherapy interventions. This knowledge is applied in a practical parts. There is investigated the effect of the most commonly used physiotherapy interventions on basic physiological function in patients with apallic syndrome. Then it was found that reactions of the organism are individual and there are potentional adverse effects on haemodynamics, respiratory variables and intracranial pressure.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace-Hoffmannova.pdfPlný text práce1,48 MBAdobe PDFView/Open
Hoffmannova - oponenstky posudek.pdfPosudek oponenta práce141,63 kBAdobe PDFView/Open
Hoffmannova - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce142,78 kBAdobe PDFView/Open
Hoffmannova.pdfPrůběh obhajoby práce70,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25093

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.