Title: Možnosti výběru a aplikace fyzioterapeutických technik v rozvoji chůze u pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní
Other Titles: Choice and application of physiotherapy techniques in the development of walking in patients with multiple sclerosis
Authors: Holubová, Ivana
Advisor: Ryba Lukáš, Mgr.
Referee: Poková Petra, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25094
Keywords: roztroušená skleróza;rehabilitace;chůze;aerobní trénink;spasticita
Keywords in different language: sclerosis multiplex;rehabilitation;walking;aerobic training;spasticity
Abstract: Tato práce popisuje rehabilitaci u pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní, zaměřenou na vhodnou aplikaci terapeutických technik pro rozvoj chůze. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na charakteristiku nemoci, její léčbu a diagnostiku, chůzi a komplexní rehabilitaci. Praktická část obsahuje 4 kazuistiky, které se skládají z anamnézy, vstupního a výstupního vyšetření a průběhu terapie. Z výsledků je patrno, že aplikací technik zvolených přímo pro daného pacienta, můžeme zlepšit jeho stav.
Abstract in different language: This paper describes the rehabilitation of patients with multiple sclerosis, focusing on the proper application of therapeutic techniques for the development of walking. It is divided into theoretical and practical part. The theoretical part focuses on the characteristics of the disease, its treatment and diagnosis, walking and comprehensive rehabilitation. Practical part contains four case reports, which consist of histories, the input and output during examination and treatment. The results show that the application of the techniques chosen specifically for each patient, may affect its status.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Holubova_FYT3.pdfPlný text práce1,82 MBAdobe PDFView/Open
Holubova - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce289,1 kBAdobe PDFView/Open
Holubova - posudek vedouciho prace.pdfPosudek vedoucího práce144,41 kBAdobe PDFView/Open
Holubova.pdfPrůběh obhajoby práce67,64 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25094

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.