Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorStašková Šárka, Mgr.
dc.contributor.authorMaksová, Kamila
dc.contributor.refereePitr Karel, MUDr.
dc.date.accepted2016-6-20
dc.date.accessioned2017-02-21T10:48:07Z-
dc.date.available2014-1-31
dc.date.available2017-02-21T10:48:07Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-3-30
dc.identifier62115
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/25095
dc.description.abstractTato práce se zabývá problematikou osteoporózy, jejími komplikacemi a rizikem imobilizace. Je rozdělena na dvě části teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou shrnuty informace o podstatě nemoci, její prevenci a komplikacích. Obsahuje i stručný přehled diagnostiky a léčby. Praktická část je zaměřena na vliv pravidelného cvičení na toto onemocnění. Zahrnuje porovnání vstupních a výstupních vyšetření dvou osob s prokázáním pozitivního vlivu pohybové aktivity na komplikace spojené s osteoporózou. V závěrečné diskuzi jsou rozebrány jednotlivé hypotézy a porovnána praxe s teorií.cs
dc.format75 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectbolestcs
dc.subjecthluboký stabilizační systémcs
dc.subjectkomplikacecs
dc.subjectosteoporózacs
dc.subjectrizikacs
dc.titleKomplikace osteoporózy a riziko další imobilizace.cs
dc.title.alternativeComplications of osteoporosis and risks of subsequent immobilization.en
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.thesis.degree-programSpecializace ve zdravotnictvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with the problematics of osteoporosis and its complications and the risk of imobilization. It is divided into two parts the theoretical and the practical. In the theoretical part there is a summary about the essence of the disease, its prevention and the complications. It also includes a brief overview of the diagnosis and the treatment. The practical part focuses on the influence of the regular exercising on this disease. It includes a comparision of the initial and discharge examination of two two persons with the demonstration of the positive impact of the motion activity on the complications associated with osteoporosis. The particular hypothesis are demonstrated in the final discussion and the praxis is compared with theory.en
dc.subject.translatedpainen
dc.subject.translateddeep stabilization systemen
dc.subject.translatedcomplicationsen
dc.subject.translatedosteoporosisen
dc.subject.translatedrisksen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP OP.pdfPlný text práce1,4 MBAdobe PDFView/Open
Maksova - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce126,35 kBAdobe PDFView/Open
Maksova - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce158,66 kBAdobe PDFView/Open
Maksova.pdfPrůběh obhajoby práce67,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25095

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.