Title: Mirror (zrcadlová) terapie
Other Titles: Mirror Therapy
Authors: Macková, Terezie
Advisor: Lippertová-Grünerová Marcela, Prof. MUDr. Ph.D.
Referee: Zahradnická Ilona, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25103
Keywords: mirror therapy;systém zrcadlových neuronů;vizuální zpětná vazba skrze zrcadlo;neuroplasticita;cévní mozková příhoda
Keywords in different language: mirror therapy;mirror neural system;mirror visual feedback;neuroplasticity;stroke
Abstract: Bakalářská práce se zaměřuje na zahraniční zdroje, které se věnují tématu MIRROR THERAPY. Teoretická část se věnuje shrnutí dostupných zahraničních studií, především z rozhraní PubMed. Z teoretické části pak vyvstávají poznatky pro část praktickou, která je zaměřena na vytvoření praktického návodu pro aplikaci MIRROR THERAPY v běžných ergoterapeutických ordinacích. Do praktického manuálu "pro KOHO a JAK" jsou zahrnuty i osobní zkušenosti vycházející z vedení MIRROR THERAPY jednotek, převážně s pacienty po cévní mozkové příhodě.
Abstract in different language: The Bachelor's thesis focuses mainly on foreign sources of information that are dealing with the matter "MIRROR THERAPY". The theoretical part is addressed to the summary of the available foreign studies, mainly from the PubMed interface. The theoretical part forms the basis for the practical part. The practical part aims at the creation of the practical guide for the application of the "MIRROR THERAPY" in the common occupational therapy surgery. The practical guide "for WHOM and HOW" contains also the personal experiences with the MIRROR THERAPY, mostly with stroke patients.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bp samotny text.pdfPlný text práce2,22 MBAdobe PDFView/Open
Mackova - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce573,4 kBAdobe PDFView/Open
Mackova - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce133,95 kBAdobe PDFView/Open
Mackova.pdfPrůběh obhajoby práce495,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25103

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.