Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLippertová-Grünerová Marcela, Prof. MUDr. Ph.D.
dc.contributor.authorMacková, Terezie
dc.contributor.refereeZahradnická Ilona, Mgr.
dc.date.accepted2016-8-29
dc.date.accessioned2017-02-21T10:48:11Z-
dc.date.available2014-1-31
dc.date.available2017-02-21T10:48:11Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-5-31
dc.identifier62135
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/25103
dc.description.abstractBakalářská práce se zaměřuje na zahraniční zdroje, které se věnují tématu MIRROR THERAPY. Teoretická část se věnuje shrnutí dostupných zahraničních studií, především z rozhraní PubMed. Z teoretické části pak vyvstávají poznatky pro část praktickou, která je zaměřena na vytvoření praktického návodu pro aplikaci MIRROR THERAPY v běžných ergoterapeutických ordinacích. Do praktického manuálu "pro KOHO a JAK" jsou zahrnuty i osobní zkušenosti vycházející z vedení MIRROR THERAPY jednotek, převážně s pacienty po cévní mozkové příhodě.cs
dc.format55 s. (75 388 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmirror therapycs
dc.subjectsystém zrcadlových neuronůcs
dc.subjectvizuální zpětná vazba skrze zrcadlocs
dc.subjectneuroplasticitacs
dc.subjectcévní mozková příhodacs
dc.titleMirror (zrcadlová) terapiecs
dc.title.alternativeMirror Therapyen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.thesis.degree-programSpecializace ve zdravotnictvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe Bachelor's thesis focuses mainly on foreign sources of information that are dealing with the matter "MIRROR THERAPY". The theoretical part is addressed to the summary of the available foreign studies, mainly from the PubMed interface. The theoretical part forms the basis for the practical part. The practical part aims at the creation of the practical guide for the application of the "MIRROR THERAPY" in the common occupational therapy surgery. The practical guide "for WHOM and HOW" contains also the personal experiences with the MIRROR THERAPY, mostly with stroke patients.en
dc.subject.translatedmirror therapyen
dc.subject.translatedmirror neural systemen
dc.subject.translatedmirror visual feedbacken
dc.subject.translatedneuroplasticityen
dc.subject.translatedstrokeen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bp samotny text.pdfPlný text práce2,22 MBAdobe PDFView/Open
Mackova - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce573,4 kBAdobe PDFView/Open
Mackova - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce133,95 kBAdobe PDFView/Open
Mackova.pdfPrůběh obhajoby práce495,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25103

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.