Title: Využití speciálních metodik u syndromu zmrzlého ramene.
Other Titles: Use of special techniques in the treatment of frozen shoulder.
Authors: Bergl, Zdeněk
Advisor: Stašková Šárka, Mgr.
Referee: Firýtová Rita, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25107
Keywords: pletenec ramenní;zmrzlé rameno;fyzioterapie;intervence;omezení hybnosti;zevní rotace
Keywords in different language: shoulder region;shoulder joint;frozen shoulder;physiotherapy;intervention;restriction of movement;external rotation
Abstract: Tato práce se zabývá problematikou syndromu zmrzlého ramene a možností fyzioterapeutických metod a intervencí vedoucí k léčebnému ovlivnění tohoto stavu. Práce je rozdělena na praktickou a teoretickou část. V teoretické části se zabývám problematikou pletence ramenního, jeho kineziologií a syndromem zmrzlého ramene, jeho etiologií, pojetím v zahraničí a rozborem jednotlivých speciálních metod a možnostmi fyzioterapie. Praktickou část jsem zpracoval formou kazuistik, kdy soubor je složen ze dvou pacientů se syndromem zmrzlého ramene ve druhé fázi onemocnění, a hledal jsem vhodné metody, které by kladně působily na snížení bolestivosti a zvětšení rozsahu pohybu pletence ramenního. Vyšlo mi, že omezení bolestivosti má souvislost se zvětšováním rozsahu pohybu a aktivity denního života jsou výrazně omezeny do zevní rotace. V závěru práce jsem poté zhodnotil výsledky výzkumu a hypotéz.
Abstract in different language: In my thesis I deal with the frozen shoulder syndrom condition and the means of physiotherapeutic methods and intervention to aid patients with this illness. My work is divided into theoretical and practical part. In theoretical part I describe the topic of shoulder joint, kinesiology and the etiology of frozen shoulder and approach on this topic from different countries. Special techniques and the way of positively affecting this condition is important part of my theoretical part. The practical part is created according to casuistry when two patients were observed with the frozen shoulder syndrome in the second stage. The searching for suitable methods that would positively affect the pain and the range of motion of shoulder region was one of the goals of my thesis. Outcome of my study was that the reduction of pain has a direct link with increasing range of motion and the quality of activities of daily living. External rotation is markantly rectricted in this condition. At the conclusion I analysed results of research and of hypotheses.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace ZB.pdfPlný text práce2,23 MBAdobe PDFView/Open
Bergl - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce130,48 kBAdobe PDFView/Open
Bergl - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce128,6 kBAdobe PDFView/Open
Bergl.pdfPrůběh obhajoby práce63,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25107

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.