Title: Gravid jóga
Other Titles: Gravid yoga
Authors: Lenc, Veronika
Advisor: Rybová Štěpánka, Mgr.
Referee: Poková Petra, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25113
Keywords: těhotenství;bezpečné cvičení;dech;ásany;cvičební jednotka
Keywords in different language: pregnancy;safe practice;breath;asanas;exercise units
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá bezpečným cvičením jógy v těhotenství. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část stručně popisuje fyziologický průběh těhotenství. Dále obsahuje změny, které se mohou u gravidních žen objevit a možnosti, jak předejít, zmírnit, či tyto problémy odstranit pomocí gravid jógy. Praktická část se zaměřuje na posouzení zvládnutelnosti jógových ásan modifikovaných pro těhotné ženy. Jsou zde stanoveny cíle a hypotézy, které jsou analyzovány na základě výsledků pozorovaných souborů a dalších metodik výzkumu. Výsledkem práce je zhodnocení vhodnosti jógových ásan pro případné praktikování doma bez přítomnosti lektora.
Abstract in different language: This bachelor thesis focuses on safe yoga practise. Thesis is divided into two parts, theoretical and practical. Theoretical part briefly describes pregnancy from physiological side. Also includes changes that can occur during pregnancy and how to prevent, mitigate or eliminate these problems by using gravid yoga. Practical part focuses on the consideration of manageability of yoga asanas modified for pregnant women. There are objectives and hypotheses set that are analysed on the basis of the results observed and other methods of research. The results of the thesis is to consider the suitability of asanas for possible practice at home without the presence of a coach.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-GJ V.Duchlevova.pdfPlný text práce5,7 MBAdobe PDFView/Open
Duchlevova - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce123,71 kBAdobe PDFView/Open
Duchlevova - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce183,45 kBAdobe PDFView/Open
Duchlevova.pdfPrůběh obhajoby práce68,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25113

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.