Název: Využití kreativních technik z pohledu ergoterapeuta
Další názvy: Usage creative techniques in terms of occupational therapist
Autoři: Ničová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Šrytrová, Michaela
Oponent: Strnadová, Romana
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2512
Klíčová slova: kreativní techniky;ergoterapie;geriatrie;Alzheimerova nemoc;vaskulární demence
Klíčová slova v dalším jazyce: creative techniques;occupational therapy;geriatrics;Alzheimer's disease;vascular dementia
Abstrakt: Tato bakalářská práce je zaměřena na kreativní techniky z pohledu ergoterapeuta. Práce je rozdělena na dvě části a to na praktickou a teoretickou. Teoretická část je zaměřena na kreativní techniky, ergoterapii a problematiku demencí. Praktická část je zaměřena na dotazníkové a kazuistické šetření, vztahující se k hypotézám.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor focuses on creative techniques from the perspective of therapist. The work is divided into parts on the practical and theoretical. The theoretical part focuses on creative techniques, occupational therapy and dementia issues. The practical part is focused on the survey questionnaire and published case related to the hypotheses.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Katerina Nicova Bakalarska prace.pdfPlný text práce2,21 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nicova - posudek vedouciho prace.jpgPosudek vedoucího práce954,21 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Nicova - oponentsky posudek.jpgPosudek oponenta práce884,4 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Nicova.jpgPrůběh obhajoby práce811,74 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2512

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.