Title: Využití elektroterapie v léčbě komplexního regionálního algického syndromu "
Other Titles: Use of electrotherapy in the treatment of complex regional pain responses syndrome
Authors: Mácová, Martina
Advisor: Pitr Karel, MUDr.
Referee: Ryba Lukáš, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25124
Keywords: komplexní regionální bolestivý syndrom;bolest;elektroterapie
Keywords in different language: complex regional pain syndrome;pain;electrotherapy
Abstract: Bakalářská práce pojednává o komplexním regionálním bolestivém syndromu, problematice jeho diagnostiky a léčby a využití elektroterapie v léčbě tohoto onemocnění. Sledovaným souborem jsou tři pacienti, u kterých byla provedená kvalitativní kazuistická studie, která je zaměřena na účinky elektroterapie ve smyslu snížení bolestivosti, zmírnění otoku a tím i ovlivnění rozsahu pohyblivosti na postižené končetině.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with a complex regional pain responses syndrome, its diagnosis, treatment and the use of the electrotherapy in the treatment. The thesis is based on a qualitative casuistic study of three patients. It focused on the effects of the electrotherapy on reducing pain and swelling and consequently an improvement of a movability of the affected limb.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Martina_Macova.pdfPlný text práce2,04 MBAdobe PDFView/Open
Macova - posudek vedouciho prace.pdfPosudek vedoucího práce130,49 kBAdobe PDFView/Open
Macova - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce140,77 kBAdobe PDFView/Open
Macova.pdfPrůběh obhajoby práce68,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25124

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.