Title: Využití herních konzolí ve fyzioterapii vybraných diagnóz
Other Titles: Use of video game consoles in physiotherapy selected diagnoses
Authors: Štípková, Tereza
Advisor: Ryba Lukáš, Mgr.
Referee: Valešová Monika, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25136
Keywords: nintendo wii;herní konzole;posturální stabilita;rovnováha;hlezenní kloub;distorze;wii balance board
Keywords in different language: nintendo wii;gaming consoles;postural stability;balance;ankle joint;sprain;wii balance board
Abstract: Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku využití herních konzolí ve fyzioterapii. Seznamuje obecně s herními konzolemi a využitím v rehabilitaci, konkrétně pak přibližuje využití herního systému Nintendo Wii a Wii Balance Board. WBB se dá využití na širokou škálu diagnóz, jak neurologických, tak ortopedických, nejčastěji se používá ke zlepšení stability a rovnováhy. Práce obsahuje tři kazuistiky pacientů s poraněním hlezna a výsledky naší terapie, kde se nám potvrdilo zlepšení stavu všech tří probandů, a také dotazník, který je zaměřený na popularitu herních konzolí.
Abstract in different language: This thesis is focused on the using of gaming consoles in physiotherapy. It introduces generally with gaming consoles and the use in rehabilitation, specifically to the gaming system Nintendo Wii and the Wii Balance Board. WBB can be used to a wide range of diagnoses like neurologic and orthopedic. Mostly it is used to improve the stability and balance. The thesis contains three case reports of patients with injuries of ankle, the results of our therapy, where was confirmed the improvement of condition of all three probands and also a questionnaire focused on popularity of gaming consoles.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Stipkova.pdfPlný text práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
Stipkova - posudek vedouciho prace.pdfPosudek vedoucího práce139,88 kBAdobe PDFView/Open
Stipkova - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce138,28 kBAdobe PDFView/Open
Stipkova.pdfPrůběh obhajoby práce69,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25136

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.