Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŠrytrová Michaela, PhDr.
dc.contributor.authorFrouzová, Vladimíra
dc.contributor.refereePoková Petra, Mgr.
dc.date.accepted2016-6-22
dc.date.accessioned2017-02-21T10:48:28Z-
dc.date.available2015-1-31
dc.date.available2017-02-21T10:48:28Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-3-24
dc.identifier66274
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/25142
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá možnostmi ergoterapeutických postupů u dětí s dysgrafií. V teoretické části je blíže specifikovaná porucha psaní a s ní spojené deficity, které bývají různé u každého dysgrafika. Dále jsou v této části zahrnuty ergoterapeutické postupy, které obsahují ergoterapeutické vyšetření, ergoterapeutickou intervenci a vybrané techniky ergoterapie u dysgrafie. Praktická část bakalářské práce obsahuje tři zpracované kazuistické studie, které jsou zaměřeny na využití vybraných ergoterapeutických postupů. Výsledky bylo zjištěno, že ergoterapeutickými postupy lze ovlivnit deficit jemné motoriky, který je důležitý ke psaní.cs
dc.format74 s. (120 714 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectspecifické vývojové poruchy školních dovednostícs
dc.subjectdysgrafiecs
dc.subjectergoterapeutické metodycs
dc.titleMožnosti ergoterapeutických postupů u dětí s dysgrafiícs
dc.title.alternativeOptions occupational therapy practice for children with dysgraphiaen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.description.departmentKatedra fyzioterapie a ergoterapiecs
dc.thesis.degree-programSpecializace ve zdravotnictvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedBachelor thesis deals with the possibilities of occupational therapy practice for children with dysgraphia. The theoretical part is closer to the specified fault type and associated deficits, which are different for each dysgrapic. Additionally, this section includes occupational therapy practices, which include examination of occupational therapy, occupational therapy intervention techniques and selected occupational therapy dysgraphia. The practical part of this thesis contains three case reports processed survey, which focused on the use of selected occupational therapy practice. With results was revealed that ergo-therpeutic procedures can affect fine motor deficit, which is important for writing.en
dc.subject.translatedspecial progression disorder school skillsen
dc.subject.translateddysgraphiaen
dc.subject.translatedoccupational therapy methodsen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Vladimira Frouzova.pdfPlný text práce2,21 MBAdobe PDFView/Open
Frouzova - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce132,3 kBAdobe PDFView/Open
Frouzova - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce137,75 kBAdobe PDFView/Open
Frouzova.pdfPrůběh obhajoby práce74,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25142

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.