Název: Efekt cíleného výcviku transferů na soběstačnost míšních pacientů
Další názvy: Effect of Targeted Training of Transfers on Self-sufficiency in Patients with Spinal Disorders
Autoři: Zábranská, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Faltýnková, Zdeňka
Oponent: Zahradnická, Ilona
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2515
Klíčová slova: tetraplegie;paraplegie;přesuny;šlachové transfery
Klíčová slova v dalším jazyce: tetraplegia;paraplegia;transfers;tendon transfers
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na problematiku přesunů u klientů s poškozením míchy. V teoretické části je popsána problematika klientů s poškozením míchy a principy šlachových transferů u tetraplegika. V části praktické jsou uvedeny 4 kazuistiky a 4 analýzy činnosti, které potvrzují nebo vyvracejí mé stanovené hypotézy.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with transfers of clients with spinal cord injury. The theoretical part describes the problems of clients with spinal cord injury and principles of tendon transfers in tetraplegia. The practical part contains four case history and analysis of four activites that confirm or refute the hypotheses.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska prace.pdfPlný text práce5,27 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zabranska - posudek vedouciho prace.jpgPosudek vedoucího práce1,13 MBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Zabranska - oponentsky posudek.jpgPosudek oponenta práce1,07 MBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
obhajoba 001.jpgPrůběh obhajoby práce946,69 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2515

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.