Název: Péče o amputační pahýl pacientů s diabetes mellitus z pohledu ergoterapeuta
Další názvy: The care of amputation stump of the patients with diabetes mellistus from the perspective of the occupational therapist
Autoři: Žůrková, Alice
Vedoucí práce/školitel: Valešová, Monika
Oponent: Zahradnická, Ilona
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2516
Klíčová slova: diabetes mellitus;amputace;komplikace;léčba;soběstačnost;sebeobsluha;protéza;mechanický vozík;ergoterapie
Klíčová slova v dalším jazyce: diabetes mellitus;amputation;complications;treatment;self-sufficiency;grooming;prosthesis;mechanical wheelchair;occupational therapy
Abstrakt: Tato bakalářská práce je zaměřená na osoby s diabetem mellitus po amputaci na dolní končetině. Kapitoly v teoretické části popisují obraz diabetu, rozdělení základních typů, akutní a chronické komplikace, amputace, péči o amputační pahýl a soběstačnost v osobním životě diabetika. Praktická část je složená ze čtyř kazuistik, sleduje průběh terapie a soběstačnost klientů.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is focused on people with diabetes mellitus after the amputation the lower extremity. Chapters describe the theoretical picture of diabetes, the distribution of basic types, acute and chronic complications, amputation, amputation stump care and self-sufficiency, personal life with diabetes. The practical part consists of four case studies, follows the course of therapy and self-sufficiency of clients.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Alice Zurkova.PDFPlný text práce839,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zurkova - posudek vedouciho prace.jpgPosudek vedoucího práce883,14 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Zurkova - oponentsky posudek .zipPosudek oponenta práce2,13 MBZIPZobrazit/otevřít
obhajoba.jpgPrůběh obhajoby práce774,83 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2516

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.