Title: Vliv změny objemového podílu gyroidní struktury vyrobené z nástrojové oceli technologií DMLS na její únosnost
Other Titles: The influence of a volume fraction on load capacity of the gyroid structure made from maraging steel using the DLMS method
Authors: Hanzl, Pavel
Advisor: Zetek Miroslav, Ing. Ph.D.
Referee: Monková Katarína, Doc. Ing. PhD.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25168
Keywords: schoenův gyroid;porézní struktury;tuhé konstrukce;aditivní výroba;selective laser melting
Keywords in different language: schoen gyroid;lattice structures;rigid constructions;additive manufacturing;selective laser melting
Abstract: Poptávka průmyslů, jako je lékařský, letecký nebo automobilový, nepřímo podněcuje pokrok po lehkých ale zároveň tuhých porézních strukturách a tedy i činnosti v oblasti výzkumu a vývoje. To je hlavní důvod, proč se tento článek zaměřuje na lehkou Schoenovu gyroidní strukturu, která možná nabízí hledanou kombinaci mechanických vlastností, jako je vysoká pevnost doprovázená nízkou hmotností. Cílem práce stanovit vliv změny objemového podílu pevné fáze na dosaženou únosnost gyroidní struktury. K dosažení tohoto cíle bylo však nejdříve nutné popsat vliv účinků, které se mohou podílet na zkreslení výsledků tlakových zkoušek, kterým byly podrobeny navržené tlakové vzorky. Pro zhotovení vzorků z nástrojové oceli byla využita aditivní výroba, která zde uplatňuje své přednosti před ostatními známými technologiemi výroby.
Abstract in different language: The quest for light and stiff structures by industries such as the medical industry, the aerospace industry and other industries drives the progress in this technology. This is the reason why the thesis is focused on the light-weight Schoen Gyroid cellular structure, which might offer a combination of the desired mechanical properties. The goal is to determine influence of a volume fraction on load capacity of the gyroid structure. However, at the beginning it was necessary to describe the influence effects that contribute to a distortion of results of pressure tests. Additive manufacturing has a high potential for producing these otherwise hard to make structures.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HANZL_PAVEL_DP.pdfPlný text práce3,53 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni DP - Hanzl.PDFPosudek vedoucího práce459,7 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek DP_Hanzl.pdfPosudek oponenta práce96,24 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Hanzl.PDFPrůběh obhajoby práce172,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25168

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.