Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorZídková Helena, Doc. Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorSvitavský, Tomáš
dc.contributor.refereeBebr Lukáš, Ing.
dc.date.accepted2016-6-21
dc.date.accessioned2017-02-21T10:49:08Z-
dc.date.available2015-10-18
dc.date.available2017-02-21T10:49:08Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-5-26
dc.identifier68523
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/25185
dc.description.abstractCílem bakalářské práce je zjednodušení měření nárazníků a nárazníkových sestav v sériové výrobě a vyhodnocování výsledků měření. Dále pak zavedení grafického vyhodnocování způsobilosti procesů a měřidel s využitím statistického softwaru Q-DAS. Praktická část se zabývá aplikací elektronického měření nárazníku B232 a vyhodnocováním výsledků měření pomocí stastistického softwaru Q-DAS. Dále pak aplikací MSA metoda 1 a vizualizací výsledků způsobilostí měřidel dle metody 2 (RR).cs
dc.format39 s. (6 843 slov), 26 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectnárazníkové sestavycs
dc.subjectsystém měřenícs
dc.subjectměřící přípravkycs
dc.subjectzpůsobilost procesu a měřidelcs
dc.subjectstatistický software q-das destracs
dc.titleVyužití nástrojů řízení kvality v automobilovém průmyslucs
dc.title.alternativeThe use of quality management tools in the automotive industryen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.thesis.degree-programStrojírenstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedAim of batchelor thesis is simplification of measuring bumpers and bumper assemblies in serial production and evaluation of measured results. Application of graphical evaluation of process capabilities and capabilities of measuring devices by using statistical software Q-DAS. Practical part is focused on application of electronic measuring of bumper B232 and evaluation of measured results by statistical software Q-DAS. Application of MSA method 1 and vizualization of capability results of measuring devices according to method 2 (RR).en
dc.subject.translatedbumpers´ assembliesen
dc.subject.translatedmeasuring systemsen
dc.subject.translatedchecking fixturesen
dc.subject.translatedprocess capabilitiesen
dc.subject.translatedcapabilities of measuring devicesen
dc.subject.translatedstatistical software q-das destraen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Tomas Svitavsky_2016.pdfPlný text práce3,27 MBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek BP - Svitavsky.PDFPosudek oponenta práce386,94 kBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni BP - Svitavsky.PDFPosudek vedoucího práce355,81 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Svitavsky.PDFPrůběh obhajoby práce169,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25185

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.