Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŠimon Michal, Doc. Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorZoubek, Michal
dc.contributor.refereeMiller Antonín, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2016-6-17
dc.date.accessioned2017-02-21T10:49:50Z-
dc.date.available2015-9-21
dc.date.available2017-02-21T10:49:50Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-5-24
dc.identifier68423
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/25207
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá tématem prostorového uspořádání výrobních systémů. Jedná se o poměrně širokou problematiku a v první části práce je tato oblast podrobena teoretickým poznatkům. Návrh výrobní dispozice podporuje určitá metodika zpracování, která kombinuje klasický přístup s moderním digitálním způsobem projektování. Tyto přístupy korespondují s praktickou částí, která tvoří druhou část diplomové práce. Objektem řešení je zde monopost Formula SAE, pro který je vytvářen návrh layoutu pro sériovou výrobu. Výstupem je kompletní návrh výrobně montážní haly včetně zpracovaní materiálových toků.cs
dc.format130 s. (215 441 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectvýrobní systémcs
dc.subjectprostorové uspořádánícs
dc.subjectlayoutcs
dc.subjectmateriálový tokcs
dc.subjectfomula saecs
dc.subjectnávrh.cs
dc.titleProstorové uspořádání pro nový výrobní programcs
dc.title.alternativeSpatial layout for the new production programen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis thesis is focused on spatial arrangement of production systems. This is relatively wide theme, thus first part describes its theoretical principles. Design of a production layout is based on processing methodology that combines classic approach together with modern digital design method. These approaches correspond with the practical part, which forms the second part of this thesis. The object of the solution is the single seater Formula SAE that is created for a fictive proposal production layout for lot production. The output is a complete design of productionassembly layout, including the processing of material flows.en
dc.subject.translatedthe production systemen
dc.subject.translatedspatial arrangementen
dc.subject.translatedlayouten
dc.subject.translatedmaterial flowen
dc.subject.translatedformula saeen
dc.subject.translateddesign.en
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Prostorove_usporadani_Michal_Zoubek.pdfPlný text práce7,35 MBAdobe PDFView/Open
posudek_DP_Zoubek.PDFPosudek oponenta práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni_DP_Zoubek.PDFPosudek vedoucího práce256,88 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba _DP_Zoubek.PDFPrůběh obhajoby práce280,52 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25207

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.