Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHorejc Jan, Doc. Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorŠtáhlová, Petra
dc.contributor.refereeMatoušek Tomáš, Mgr.
dc.date.accepted2016-6-17
dc.date.accessioned2017-02-21T10:49:51Z-
dc.date.available2015-9-21
dc.date.available2017-02-21T10:49:51Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-5-19
dc.identifier68544
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/25210
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na firemní kulturu, firemní benefity a motivaci zaměstnanců. V teoretické části jsou obecně popsány pojmy jako firemní kultura, firemní benefity, motivace a výkonnost podniku. V praktické části je popsána firemní kultura a motivace zaměstnanců ve společnosti Daikin Industries Czech Republic s.r.o. Cílem práce je zjištění pomocí dotazníkového šetření, zda je nutno zavedenou firemní kulturu a firemní benefity ve společnosti upravit pro větší spokojenost a loajalitu zaměstnanců. V závěru práce jsou uvedeny návrhy na doplnění firemních benefitů.cs
dc.format102 s. (116 433 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectfiremní kulturacs
dc.subjectfiremní benefitycs
dc.subjectmotivacecs
dc.subjectpracovní výkoncs
dc.subjectdotazníkové šetřenícs
dc.titleFiremní benefity a firemní kultura a jejich vliv \nl{}na motivaci zaměstnancůcs
dc.title.alternativeCompany benefits and corporate culture and their influence to employees motivation.en
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe thesis is focused on corporate culture, company benefits and employee motivation. In the theoretical part there generally descri-bed in terms such as corporate culture, company benefits, moti-vation and business performance. Practical part describes the corporate culture and employee motivation in the company Daikin Industries Czech Republic s r.o. The aim of this thesis is to deter-mine necessity for change of an established corporate culture and company benefits for greater employee satisfaction and employee loyalty by using questionnaire. In conclusion, there are suggestions to complement the company benefits.en
dc.subject.translatedcorporate cultureen
dc.subject.translatedcompany benefitsen
dc.subject.translatedmotivationen
dc.subject.translatedwork performanceen
dc.subject.translatedsurveyen
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Stahlova_Petra_2016.pdfPlný text práce19,29 MBAdobe PDFView/Open
posudek_DP_Stahlova.PDFPosudek oponenta práce647,73 kBAdobe PDFView/Open
hodnoceni_DP_Stahlova.PDFPosudek vedoucího práce307,32 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba _DP_Stahlova.PDFPrůběh obhajoby práce276,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25210

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.