Název: Zlepšování podnikových procesů
Další názvy: Business process improvement
Autoři: Chrášťanský, Šimon
Vedoucí práce/školitel: Edl Milan, Doc. Ing. Ph.D.
Oponent: Šimon Michal, Doc. Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25221
Klíčová slova: procesy;podnikové procesy;výrobní proces;zlepšování;zlepšování procesů;metody zlepšování.
Klíčová slova v dalším jazyce: processes;company processes;manufacturing processes;improvement;business process improvement;improvement methods.
Abstrakt: Tato práce se zabývá zlepšování podnikových procesů. Protože zlepšování se stalo běžnou součástí podniku, můžeme stále více nacházet metody, které nám dopomáhají k jeho realizaci. V této práci využijeme těchto metod a použijeme je na zlepšení výrobního procesu firmy Dura Automotive Systems CZ. Jednotlivé výsledky budou porovnávány, abychom mohli jednoduše zhodnotit úspěšnost zlepšení výrobního procesu reálného podniku.
Abstrakt v dalším jazyce: This project deals with business process improvement. Because improvement has become a routine part of the company, we can find more and more methods that help to us implement it. In this project, we will use these methods and apply them to improvement the manufacturing process of the company Dura Automotive Systems CZ. Individual results will be compared for easy evaluation of success of the improvement process of real company.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bakalářská práce (KPV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Chrastansky - KPV - 2016.pdfPlný text práce3,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
hodnoceni_BP_Chrastansky.PDFPosudek vedoucího práce309,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek_BP_Chrastansky.PDFPosudek oponenta práce522,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba _BP_Chrrastansky.PDFPrůběh obhajoby práce284,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/25221

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.