Název: Optimalizační metody využitelné v rámci diskrétní simulační optimalizace
Další názvy: Optimization Method Used for Discrete Event Simulation Optimization
Autoři: Šulc, Jan
Vedoucí práce/školitel: Raška Pavel, Ing. Ph.D.
Oponent: Hořejší Petr, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25226
Klíčová slova: simulační optimalizace;genetické algoritmy;chromozom;funkce fitness;selekce;křížení;mutace
Klíčová slova v dalším jazyce: simulation optimization;genetic algorithms;fitness function;selection;crossover;mutation
Abstrakt: Tato bakalářská práce je zaměřena na genetické algoritmy, které patří do skupiny optimalizačních metod využitelných v rámci diskrétní simulační optimalizace. V hlavní části této práce se nachází popis jednotlivých částí genetického algoritmu. V předposlední kapitole je ukázka řešení problému obchodního cestujícího pomocí genetického algoritmu, který lze aplikovat přímo na problémy průmyslového inženýrství.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on genetic algorithms. Genetic algorithms belong among optimization methods used for discrete event simulation optimization. The main part of this thesis is focused on the description of all parts of the genetic algorithm. At the end of this thesis is shown a solution of traveling salesman problem by genetic algorithm. This problem can be used in the field of industrial engineering.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bakalářská práce (KPV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Sulc_S13B0269P.pdfPlný text práce1,12 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
hodnoceni_BP_Sulc.PDFPosudek vedoucího práce305,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek_BP_Sulc.PDFPosudek oponenta práce281,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba _BP_Sulc.PDFPrůběh obhajoby práce236,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/25226

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.