Název: Ekologie výroby a likvidace slinutých karbidů
Další názvy: Ecology of production and reclamation of cemented carbides
Autoři: Pomahač, Jan
Vedoucí práce/školitel: Bricín David
Oponent: Fišerová Pavla, Ing.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25240
Klíčová slova: slinutý karbid;recyklace;rozpouštění;kyseliny;alkálie
Klíčová slova v dalším jazyce: cemented carbides;reclamation;dissolving;acids;alkalis
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá recyklací slinutých karbidů pomocí chemických procesů. Je sledován hmotnostní úbytek různých druhů slinutých karbidů v různých rozpouštěcích médiích. Pro rozpouštění jsou použity kyseliny a louhy. Dále je hodnocena nebezpečnost použitých a vzniklých chemikálií.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor's thesis deals with reclamation of cemented carbides by chemical processes. Weight losses are measured for different types of cemented carbides dissolving in different types of dissolution media. Danger of used chemicals and created chemicals is evaluated.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Pomahac.pdfPlný text práce2,61 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni_Pomahac.pdfPosudek vedoucího práce428,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP_Pomahac.pdfPosudek oponenta práce585,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prubeh_Pomahac.pdfPrůběh obhajoby práce291,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/25240

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.