Title: Ekologie výroby a likvidace slinutých karbidů
Other Titles: Ecology of production and reclamation of cemented carbides
Authors: Pomahač, Jan
Advisor: Bricín David
Referee: Fišerová Pavla, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25240
Keywords: slinutý karbid;recyklace;rozpouštění;kyseliny;alkálie
Keywords in different language: cemented carbides;reclamation;dissolving;acids;alkalis
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá recyklací slinutých karbidů pomocí chemických procesů. Je sledován hmotnostní úbytek různých druhů slinutých karbidů v různých rozpouštěcích médiích. Pro rozpouštění jsou použity kyseliny a louhy. Dále je hodnocena nebezpečnost použitých a vzniklých chemikálií.
Abstract in different language: This bachelor's thesis deals with reclamation of cemented carbides by chemical processes. Weight losses are measured for different types of cemented carbides dissolving in different types of dissolution media. Danger of used chemicals and created chemicals is evaluated.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Pomahac.pdfPlný text práce2,61 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_Pomahac.pdfPosudek vedoucího práce428,16 kBAdobe PDFView/Open
OP_Pomahac.pdfPosudek oponenta práce585,61 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh_Pomahac.pdfPrůběh obhajoby práce291,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25240

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.