Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŠtěpánek Ivo, RNDr.
dc.contributor.authorProcházka, Aleš
dc.contributor.refereeKříž Antonín, Prof. Dr. Ing.
dc.date.accepted2016-6-21
dc.date.accessioned2017-02-21T10:50:37Z-
dc.date.available2015-9-21
dc.date.available2017-02-21T10:50:37Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-5-27
dc.identifier68154
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/25241
dc.description.abstractCílem práce je zmapování změn mechanických vlastnosti na povrchu únavových tyčí v závislosti na narůstajícím únavovém namáhání s využitím citlivých metod pro analýzy mechanických vlastností a chování povrchových vrstev zejména nanoindentace a vrypové indentace. Výsledky této práce budou sloužit pro Ústav termomechaniky AV ČR k dalšímu výzkumu v oblasti únavového zkoušení.cs
dc.format65 s. (75 752 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectúnava materiálucs
dc.subjectnanoindentacecs
dc.subjectvrypová zkouškacs
dc.subjecthodnocení me-chanic-kých vlastností a chování povrchucs
dc.subjectkohezivní chovánícs
dc.titleHodnocení postupných změn mechanických vlastností na povrchu únavových vzorků s růstem únavového namáhánícs
dc.title.alternativeEvaluation of gradual changes of mechanical properties on surface of fatigue samples with increasing fatigue stressen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe goal is mapping of changes of mechanical properties on surface of samples for fatigue tests in dependence on increasing fatigue stress with using sensitive methods for analysis of mechanical properties and behaviour of surface layers namely nanoindentation and scratch indentation. The results will be used by Institute of Thermomechanics AS CR for next research in the range fatigue tests.en
dc.subject.translatedfatigue testsen
dc.subject.translatednanoindentationen
dc.subject.translatedscratch indentationen
dc.subject.translatedevaluation of mechanical properties and behaviour of surfaceen
dc.subject.translatedcohesive behaviouren
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP- Ales Prochazka (S13B0474P).pdfPlný text práce6,2 MBAdobe PDFView/Open
OP_Prochazka.pdfPosudek oponenta práce620,96 kBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_Prochazia.pdfPosudek vedoucího práce693,4 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh_Prochazka.pdfPrůběh obhajoby práce310,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25241

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.