Title: Konstrukční návrh podvozku nákladního železničního vozu Y27, pro rychlost 120 km/h
Other Titles: Engineering design of the chassis railroad freight car Y27,for the speed of 120 km/h
Authors: Ivannikov, Aleksei
Advisor: Heller Petr, Doc. Ing. CSc.
Referee: Beneš Miloslav, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25254
Keywords: kolejová vozidla;podvozky;brzdová konzola;konstrukční návrh;výrobní výkres;zatížení;pevnostní analýza;mkp
Keywords in different language: rail vehicles;chassis;brake bracket;engineering design;load;stress analysis;manufacturing drawings;fem
Abstract: Tato diplomová práce obsahuje konstrukční návrh nákladního, dvounápravového podvozku Y27 s kotoučovou brzdou. Byl vypracován návrh příčníku a brzdové konzoly ve třech variantách pro uchycení brzdových jednotek. Nejvhodnější varianta byla podrobně zpracována na výrobním výkrese a ověřena pevnostním výpočtem
Abstract in different language: This thesis includes the design cargo, two-axle bogie Y27 with disc brakes. Has been drafted transom with brake brackets in three variants for attaching the brake units. The best option was elaborated in detail on the manufacturing drawings and verified by the strength calculation
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Aleksei_Ivannikov.pdfPlný text práce6,93 MBAdobe PDFView/Open
Ivannikov - posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce820,65 kBAdobe PDFView/Open
Ivannikov - posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce850,96 kBAdobe PDFView/Open
Ivannikov.pdfPrůběh obhajoby práce320,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25254

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.