Title: Návrh spojky vřetene pohonu a ventilu
Other Titles: Design of valve and actuator spindles' coupling
Authors: Sobotník, Adam
Advisor: Kubec Krónerová Eva, Ing. Ph.D.
Referee: Hlaváč Jan, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25269
Keywords: armatura;konstrukce;zatěžovací účinky;pracovní látka;redukované napětí
Keywords in different language: fittings;construction;loads;working substance;stress reduced
Abstract: Práce je věnována návrhu a konstrukci spojky vřetene kuželky a pohonu průmyslových regulačních ventilů. Na základě rozboru několika dostupných v současnosti používaných konstrukčních provedení spojky byl proveden návrh vlastní inovované konstrukce spojky pro stanovený soubor regulačních ventilů DN150/PN250÷DN400/PN63 a provozní podmínky pracovní látky. Pro ventil DN150/PN250 bylo provedeno pevnostní ověření návrhu s využitím MKP. Výpočtový postup pro návrh i vlastní inovovanou konstrukci spojky je možno ihned uplatnit v průmyslové praxi.
Abstract in different language: The work is dedicated to the design and construction of the valve and actuator spindle' coupling. Based on the analysis of several currently available used clutch designs was made design their own innovative clutch design for a specified set of control valves, DN100/DN400÷PN250/PN63 and operating conditions of the working substance. For valve DN 150/PN250 were performed strength design verification using FEM.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Adam_Sobotnik_2016.pdfPlný text práce4,08 MBAdobe PDFView/Open
Sobotnik - posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce712,95 kBAdobe PDFView/Open
Sobotnik - posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce604,48 kBAdobe PDFView/Open
Sobotnik.pdfPrůběh obhajoby práce272,64 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25269

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.