Název: Návrh spojky vřetene pohonu a ventilu
Další názvy: Design of valve and actuator spindles' coupling
Autoři: Sobotník, Adam
Vedoucí práce/školitel: Kubec Krónerová Eva, Ing. Ph.D.
Oponent: Hlaváč Jan, Doc. Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25269
Klíčová slova: armatura;konstrukce;zatěžovací účinky;pracovní látka;redukované napětí
Klíčová slova v dalším jazyce: fittings;construction;loads;working substance;stress reduced
Abstrakt: Práce je věnována návrhu a konstrukci spojky vřetene kuželky a pohonu průmyslových regulačních ventilů. Na základě rozboru několika dostupných v současnosti používaných konstrukčních provedení spojky byl proveden návrh vlastní inovované konstrukce spojky pro stanovený soubor regulačních ventilů DN150/PN250÷DN400/PN63 a provozní podmínky pracovní látky. Pro ventil DN150/PN250 bylo provedeno pevnostní ověření návrhu s využitím MKP. Výpočtový postup pro návrh i vlastní inovovanou konstrukci spojky je možno ihned uplatnit v průmyslové praxi.
Abstrakt v dalším jazyce: The work is dedicated to the design and construction of the valve and actuator spindle' coupling. Based on the analysis of several currently available used clutch designs was made design their own innovative clutch design for a specified set of control valves, DN100/DN400÷PN250/PN63 and operating conditions of the working substance. For valve DN 150/PN250 were performed strength design verification using FEM.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Adam_Sobotnik_2016.pdfPlný text práce4,08 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sobotnik - posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce712,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sobotnik - posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce604,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sobotnik.pdfPrůběh obhajoby práce272,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/25269

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.