Title: Konstrukční řešení válcovací stolice kvarto
Other Titles: Design solution of the rolling mill Quarto
Authors: Dvořák, Vladimír
Advisor: Staněk Jiří, Doc. Ing. CSc.
Referee: Duník Miroslav, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25280
Keywords: válcování;válcovací stolice kvarto;opěrný válec;pracovní válec;rám
Keywords in different language: rolling of steel;four-high rolling mill;quarto;backup roll;work roll;frame
Abstract: Bakalářská práce se zaměřuje na technologii válcování a válcovací stolice, zejména pak na válcovací stolici kvarto. Obsahuje pohled do historie válcovacích stolic i rešerši současného stavu, rozdělení nebo využití válcovacích stolic. Obsah práce zahrnuje základní pojmy z oblasti válcování a částečnou inovaci válcovací stolice kvarto, a s tím spojené základní výpočty rámu i válce válcovací stolice.
Abstract in different language: This bachelor's thesis is focused on rolling mills and the technology of rolling at all, especially on the four-high rolling mill (Quarto). It contains insight into the history of rolling mills and research of the current status, then sorting or utilization of the rolling mills. Contents of the thesis includes basic terms of rolling and partial innovation four-high mill and the associated calculations of the frame and mill rolls.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Vladimir_DVORAK_2016.pdfPlný text práce6,23 MBAdobe PDFView/Open
Dvorak - posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce874,69 kBAdobe PDFView/Open
Dvorak - posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce734,31 kBAdobe PDFView/Open
Dvorak.pdfPrůběh obhajoby práce277,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25280

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.