Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorStaněk Jiří, Doc. Ing. CSc.
dc.contributor.authorDvořák, Vladimír
dc.contributor.refereeDuník Miroslav, Ing.
dc.date.accepted2016-6-16
dc.date.accessioned2017-02-21T10:51:31Z-
dc.date.available2015-9-21
dc.date.available2017-02-21T10:51:31Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-5-20
dc.identifier67402
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/25280
dc.description.abstractBakalářská práce se zaměřuje na technologii válcování a válcovací stolice, zejména pak na válcovací stolici kvarto. Obsahuje pohled do historie válcovacích stolic i rešerši současného stavu, rozdělení nebo využití válcovacích stolic. Obsah práce zahrnuje základní pojmy z oblasti válcování a částečnou inovaci válcovací stolice kvarto, a s tím spojené základní výpočty rámu i válce válcovací stolice.cs
dc.format50 s. (46 502 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectválcovánícs
dc.subjectválcovací stolice kvartocs
dc.subjectopěrný váleccs
dc.subjectpracovní váleccs
dc.subjectrámcs
dc.titleKonstrukční řešení válcovací stolice kvartocs
dc.title.alternativeDesign solution of the rolling mill Quartoen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor's thesis is focused on rolling mills and the technology of rolling at all, especially on the four-high rolling mill (Quarto). It contains insight into the history of rolling mills and research of the current status, then sorting or utilization of the rolling mills. Contents of the thesis includes basic terms of rolling and partial innovation four-high mill and the associated calculations of the frame and mill rolls.en
dc.subject.translatedrolling of steelen
dc.subject.translatedfour-high rolling millen
dc.subject.translatedquartoen
dc.subject.translatedbackup rollen
dc.subject.translatedwork rollen
dc.subject.translatedframeen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Vladimir_DVORAK_2016.pdfPlný text práce6,23 MBAdobe PDFView/Open
Dvorak - posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce874,69 kBAdobe PDFView/Open
Dvorak - posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce734,31 kBAdobe PDFView/Open
Dvorak.pdfPrůběh obhajoby práce277,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25280

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.