Title: Aktivní naklápění tříkolového vozidla
Other Titles: Active titling of a three-wheel vehicle
Authors: Waldmann, Josef
Advisor: Čermák Roman, Ing. Ph.D.
Referee: Formánek Josef, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25294
Keywords: alternativní vozidlo;doprava;tříkolové vozidlo;stabilizace vozidla;naklápěcí systém;aktivní naklápění
Keywords in different language: alternative vehicle;transportation;three-wheeled vehicle;stabilization of vehicle;titling systém;active titling
Abstract: Bakalářská práce se zabývá problematikou alternativních vozidel se zaměřením na tříkolová vozidla a jejich stabilizační systém. V teoretické části jsou popsány alternativy v oblasti dopravy se zaměřením na problematiku tříkolových vozidel a aktivní naklápění. V praktické části je popsán algoritmus pro řídící jednotku naklápění, včetně vyhodnocení výsledky testování.
Abstract in different language: This bachelor's thesis deals with the topic of alternative vehicles with focus on three-wheeled vehicles and their stabilization. In the searches are discussed alternatives in the transportation. The main issue is three-wheeled cars and their active titling system. In a practical part is described the algorithm for a driver of titling system and the evaluation of algorithm results.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Josef Waldmann_Aktivni naklapeni.pdfPlný text práce2,67 MBAdobe PDFView/Open
Waldmann - posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce851,84 kBAdobe PDFView/Open
Waldmann - posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce786,01 kBAdobe PDFView/Open
Waldmann.pdfPrůběh obhajoby práce320,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25294

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.