Title: Konstrukce vstřikovací formy pro výrobu krytu kola automobilu
Other Titles: Construction of injection mold for the production of wheel cover
Authors: Míčka, Tomáš
Advisor: Hynek Martin, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Pušman Šimon, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25296
Keywords: kryt kola;vstřikování plastů;vstřikovací forma;simulace;inventor
Keywords in different language: wheel cover;injection molding;injection mold;simulation;inventor
Abstract: Bakalářská práce obsahuje návrh plastového krytu kola a vstřikovací formy pro jeho výrobu. K práci je připojen 3D model a základní 2D výkresová dokumentace.
Abstract in different language: Bachelor of work includes design of the plastic wheel cover and design of the injection mold for its production. 3D models and basic 2D drawings are attached.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_MICKA_2016.pdfPlný text práce4,87 MBAdobe PDFView/Open
Micka - posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce659,63 kBAdobe PDFView/Open
Micka - posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce873,42 kBAdobe PDFView/Open
Micka.pdfPrůběh obhajoby práce311,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25296

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.