Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNoga Tomáš, Ing.
dc.contributor.authorBohuslav, Rudolf
dc.contributor.refereeČekovský Marek, Ing. et Ing.
dc.date.accepted2016-6-13
dc.date.accessioned2017-02-21T10:52:05Z-
dc.date.available2015-11-2
dc.date.available2017-02-21T10:52:05Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-5-19
dc.identifier68333
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/25308
dc.description.abstractBakalářská práce obsahuje popis používaných typů zvedacích třmenů. Dále vyšetřuje kinematická schémata, pevnostní výpočty a deformační kontrolu nejpoužívanějších typů třmenů. V práci je rovněž uvedeno nové koncepční řešení.cs
dc.format54 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectzvedací třmenycs
dc.subjectkinematická schématacs
dc.subjectpevnostní kontrolacs
dc.subjectdeformační kontrolacs
dc.subjectmkpcs
dc.subjectnadzvednutí rotorucs
dc.titleZvedací třmeny pro nadzvednutí turbínových rotorůcs
dc.title.alternativeLifting yokes for elevating a turbine rotorsen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe bachelor thesis contains a description of used types of lifting yokes. Next it investigates kinematic schemes, calculations of strenght and a deformation control of the most used types of yokes. It also introduces a new conceptual solution.en
dc.subject.translatedlifting yokesen
dc.subject.translatedkinematic schemesen
dc.subject.translatedstrength calculationsen
dc.subject.translateddeformation controlen
dc.subject.translatedfemen
dc.subject.translatedlifting of a rotoren
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Rudolf_BOHUSLAV.pdfPlný text práce4,93 MBAdobe PDFView/Open
Bohuslav - OP BPPosudek oponenta práce335,54 kBUnknownView/Open
Bohuslav - hodnoceni BP.pdfPosudek vedoucího práce335,54 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby BP Bohuslav.pdfPrůběh obhajoby práce179,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25308

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.