Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorGášpár Roman, Ing.
dc.contributor.authorLevý, Jaroslav
dc.contributor.refereeRatkovská Katarína, Ing.
dc.date.accepted2016-6-13
dc.date.accessioned2017-02-21T10:52:11Z-
dc.date.available2015-11-2
dc.date.available2017-02-21T10:52:11Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-5-19
dc.identifier68606
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/25315
dc.description.abstractPráce pojednává o experimentálním zařízení TS-20 vycházejícím z turbospouštěče TS - 20B. V práci je popsána konstrukce experimentálního zařízení, měřící prvky a způsob a postup měření na experimentálním zařízení. Dále je v práci na základě naměřených hodnot nastíněna problematika použití alternativních paliv na turbokompresorovém motoru. V práci je také proveden výpočet termodynamické účinnosti turbokompresoru a jeho hmotnostního průtoku.cs
dc.format53 s. (71 731 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=68606-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectts-20cs
dc.subjectturbospouštěčcs
dc.subjectexperimentální zařízenícs
dc.subjectměřenícs
dc.subjectalternativní palivacs
dc.titleMěření a vyhodnocení měření na experimentálním zařízení proudového motoru s označením TS-20cs
dc.title.alternativeMeasurement and evaluation of measurement on experimental device jet engine TS - 20en
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis focuses on the experimental device TS - 20, which is based on turbostarter TS - 20B. The thesis describes construction of the experimental device, measuring elements, measurement method and measurement procedure on the experimental device. It describes the issues of the use of alternative fuels on turbojet engines, based on the measured values. There is calculation of the thermodynamic efficiency and mass flow of the turbocharger in the thesis.en
dc.subject.translatedts-20en
dc.subject.translatedturbostarteren
dc.subject.translatedexperimental deviceen
dc.subject.translatedmeasurementen
dc.subject.translatedalternative fuelsen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Levy.pdfPlný text práce5,59 MBAdobe PDFView/Open
Levy Jaroslav - hodnoceni BP.pdfPosudek vedoucího práce329,28 kBAdobe PDFView/Open
Levy Jaroslav - OP BP.pdfPosudek oponenta práce449,52 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby BP Levy Jaroslav.pdfPrůběh obhajoby práce208 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25315

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.