Rigorózní práce / Rigorous theses (KTR) Domovská stránka kolekce Zobrazit statistiky

Procházet
Přihlásit se k zasílání denních e-mailů o novinkách RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 24
Kocík, Milan
Kriminalita osob vykonávajících trest odnětí svobody

After a short historical insight, the presented rigorous thesis deals with the topic of criminality of imprisoned persons, which has not been covered by the literature so far. The greater part of the thesis contains a phenomenological treatment of the crime of imprisoned persons,&#...

Karvánková, Radka
Odklony v trestním řízení proti právnickým osobám

The author presents her thoughts on the not very often topic of diversions in criminal proceedings against legal entities. Compared to diversions against natural persons in criminal proceedings, diversions against legal persons are significantly more difficult. The main goal of this thesis&#...

Henzelová, Veronika
Trestněprávní aspekty organizovaného zločinu

The topic of the thesis is the legal regulation of instruments for combating organised crime. The goal of the thesis is a description of the actual legal regulation, evaluation of efficiency of this regulations and defining its limitations. I define the offences of organised c...

Jeřábková, Barbora
Postavení státního zástupce v přípravném řízení trestním

The aim of this rigorous work is to provide a comprehensive overview of the activities of the public prosecutor in the pre-trial criminal proceedings. The introductory chapters deal with the historical development of the public prosecution, the institution of the public prosecutor's ...

Šauer, Jakub
Poškozený v trestním řízení v praxi

This Rigorous work is devoted to the analysis of the procedural rights and protection afforded to the injured party in criminal proceedings. This Rigorous work is divided into sixteen chapters and two main parts. The first theoretical part of this rigorous work is focuses on&#...

Grosová, Jana
Právní a krimimologické aspekty drogové kriminality v ČR

The rigorous thesis "Legal and criminological aspects of drug crime in the Czech Republic" comprehensively deals with the topic of drug crime in the Czech Republic and points to related issues. Rigorous work solves selected shortcomings of this issue and proposes a solution&#x...

Vrbata, Martin
Pověřené orgány vojenské policie v trestním řízení

Rigorous work is devoted to the history, organisation and remit of the Military Police under current legislation, as a specific police force under the authority of the Ministry of Defence of the Czech Republic. It also focuses on the selected issue of pre-trial criminal procee...

Hodr, Milan
Přípravné řízení ve věcech daňových trestných činů

This rigorous thesis deals with the topic of tax crimes, their detection and the fight against them. The aim is to comprehensively analyse the current legislation in the Czech Republic, both in terms of individual types of tax crimes and from a general point of view, ...

Neymon, Radek
Metodika a vyšetřování válečných zločinů

The main aim of this work is to systematically, structurally and comprehensively describe the basic methodology of war crimes investigation. The work also contains specific war crimes, their brief analysis and specific case law. The work is further focused on the definition of war,...

Zárubová, Eliška
Metodika vyšetřování trestné činnosti mládeže - trestněprávní a kriminalistické aspekty

This thesis is a summarizing material related to the youth crime. This thesis focuses mainly on the person of an offender, detailed comparison with Slovak legislation, analysis of educational and protective measures that are imposed on youth people and measures imposed on children. ...

Veselá, Anna
Trestněprávní aspekty domácího násilí

This thesis is focused on the issue of domestic violence and its crime aspects. Domestic violence is a serious social phenomenon, which was overlooked in the past. Domestic violence was considered as pure "private matter" to which state power couldn't interfere. Over the&#...

Frantová, Zuzana
Vazba v českém trestním právu

The topic of this thesis is Detention in the Czech Criminal Procedure Code. The current Criminal Procedure Law no. 141 dates back to the 1961 Criminal Codex and was amended hundred times since then. Detention represents a very serious interference with the constitutionally and ...

Ježek, Robert
Spolupracující obviněný

The rigorosum thesis deals with the legal regulation of the institute of cooperating defendant, which is in the Czech legal order contained in the § 178a of the Code of Criminal Procedure and related provisions of the Criminal Code. The aim of the thesis is to analyz...

Vlček, Tomáš
Krajní nouze a nutná obrana v českém a zahraničním trestním právu

The rigorous thesis focuses on the issues of necessity and self defence, i.e. institutes that exclude unlawfulness, which have a stable place in criminal law theory and practice, and of course in criminal laws. The thesis deals with the valid legal regulation of both mentioned...

Matějková, Denisa
Trest domácího vězení

The rigorous work deals with the anchoring and history of the imprisonment, its position in the Czech Penal Code, the Probation and Mediation Service, including its role in the execution of the house arrest. Part of the work is focused on electronic monitoring, first in t...

Šimek, Filip
Procesně-praktické aspekty institutu spolupracujícího obviněného a komparace se slovenskou právní úpravou

The institute of the cooperative accused person according to § 178a of the Criminal Procedure Code is currently a procedural treatment of the so-called cooperative person. It is an issue that still faces partial application problems in Czech criminal practice. For this reason, the&...

Řeháková, Milena
Alternativní tresty k trestu odnětí svobody v české právní úpravě

In general, it can be concluded that unconditional imprisonment has more likely de-socializing rather than re-socializing effect. For this reason it´s desirable to apply it only "ultima ratio", what means, when it´s the last possible solution. Negative influence of the prison envir...

Hlubučková, Dana
Problematika sankcionování delikventní mládeže

The rigorous thesis deals with the issue of sanctioning delinquent juveniles with a focus on the introduction of sanctions imposed on them under the system of criminal law, in connection with significant legislative changes, especially in the context of the wording of the Juvenile&...

Krž, Libor
Drogová trestná činnost a její dokazování se zaměřením na přípravné řízení

The thesis deals with drug offences and their proving in criminal proceedings with a focus on the preparatory proceeding. The thesis is divided into two main parts. The first part describes current legislation in the field of material law related to drug offences, with a ...

Šedivý, Matěj
Institut vazby v trestním řízení

This thesis focuses on the issues of detention, both from the perspective of legal framework and from the perspective of practical possibilities of defense, meaning of the person put into detention, and at the same time it attempts to confront the purpose of detention with...

Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 24