Rigorózní práce / Rigorous theses (KTR) Domovská stránka kolekce Zobrazit statistiky

Procházet
Přihlásit se k zasílání denních e-mailů o novinkách RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 17 z 17
Hodr, Milan
Přípravné řízení ve věcech daňových trestných činů

This rigorous thesis deals with the topic of tax crimes, their detection and the fight against them. The aim is to comprehensively analyse the current legislation in the Czech Republic, both in terms of individual types of tax crimes and from a general point of view, ...

Zárubová, Eliška
Metodika vyšetřování trestné činnosti mládeže - trestněprávní a kriminalistické aspekty

This thesis is a summarizing material related to the youth crime. This thesis focuses mainly on the person of an offender, detailed comparison with Slovak legislation, analysis of educational and protective measures that are imposed on youth people and measures imposed on children. ...

Neymon, Radek
Metodika a vyšetřování válečných zločinů

The main aim of this work is to systematically, structurally and comprehensively describe the basic methodology of war crimes investigation. The work also contains specific war crimes, their brief analysis and specific case law. The work is further focused on the definition of war,...

Veselá, Anna
Trestněprávní aspekty domácího násilí

This thesis is focused on the issue of domestic violence and its crime aspects. Domestic violence is a serious social phenomenon, which was overlooked in the past. Domestic violence was considered as pure "private matter" to which state power couldn't interfere. Over the&#...

Frantová, Zuzana
Vazba v českém trestním právu

The topic of this thesis is Detention in the Czech Criminal Procedure Code. The current Criminal Procedure Law no. 141 dates back to the 1961 Criminal Codex and was amended hundred times since then. Detention represents a very serious interference with the constitutionally and ...

Ježek, Robert
Spolupracující obviněný

The rigorosum thesis deals with the legal regulation of the institute of cooperating defendant, which is in the Czech legal order contained in the § 178a of the Code of Criminal Procedure and related provisions of the Criminal Code. The aim of the thesis is to analyz...

Vlček, Tomáš
Krajní nouze a nutná obrana v českém a zahraničním trestním právu

The rigorous thesis focuses on the issues of necessity and self defence, i.e. institutes that exclude unlawfulness, which have a stable place in criminal law theory and practice, and of course in criminal laws. The thesis deals with the valid legal regulation of both mentioned...

Matějková, Denisa
Trest domácího vězení

The rigorous work deals with the anchoring and history of the imprisonment, its position in the Czech Penal Code, the Probation and Mediation Service, including its role in the execution of the house arrest. Part of the work is focused on electronic monitoring, first in t...

Šimek, Filip
Procesně-praktické aspekty institutu spolupracujícího obviněného a komparace se slovenskou právní úpravou

The institute of the cooperative accused person according to § 178a of the Criminal Procedure Code is currently a procedural treatment of the so-called cooperative person. It is an issue that still faces partial application problems in Czech criminal practice. For this reason, the&...

Řeháková, Milena
Alternativní tresty k trestu odnětí svobody v české právní úpravě

In general, it can be concluded that unconditional imprisonment has more likely de-socializing rather than re-socializing effect. For this reason it´s desirable to apply it only "ultima ratio", what means, when it´s the last possible solution. Negative influence of the prison envir...

Hlubučková, Dana
Problematika sankcionování delikventní mládeže

The rigorous thesis deals with the issue of sanctioning delinquent juveniles with a focus on the introduction of sanctions imposed on them under the system of criminal law, in connection with significant legislative changes, especially in the context of the wording of the Juvenile&...

Krž, Libor
Drogová trestná činnost a její dokazování se zaměřením na přípravné řízení

The thesis deals with drug offences and their proving in criminal proceedings with a focus on the preparatory proceeding. The thesis is divided into two main parts. The first part describes current legislation in the field of material law related to drug offences, with a ...

Šedivý, Matěj
Institut vazby v trestním řízení

This thesis focuses on the issues of detention, both from the perspective of legal framework and from the perspective of practical possibilities of defense, meaning of the person put into detention, and at the same time it attempts to confront the purpose of detention with...

Kržová, Helena
Materiální předpoklady vazby v trestním řízení

The rigorous thesis deals with the custody in the criminal proceeding with a focus on its material assumptions. The first chapter offers the excursion into the history of this problematics. The second chapter specifies the custody as a hedging institute and its inclusion ...

Andrejová, Gizela
Sexuologické ochranné léčení uložené dospělému pachateli

The present thesis deals with protective sexological treatment imposed by adult offenders and is divided into 14 chapters, including introduction and conclusion. Attention is paid to the legal regulation of protective measures, defining the term and their purpose. Mentioned are also the ...

Mercová, Barbara
Historie, současnost a možná budoucnost zapojení laické veřejnosti v trestním řízení s inspirací francouzské právní úpravy

The objective of this thesis is to introduce the lay public participation in criminal proceeding to the readers. The work itself is devided into six chapters. It deals with the history of lay public participation in ciminal proceedings, following with de lege lata description ...

Petrovický, Štěpán
Institut nutné obhajoby

This thesis examines and complexly deals with the institute of mandatory defence. It is focused on critical evaluation of the purpose and the width of the cases for mandatory defence in a current Czech Code of Criminal Procedure. An issue that is disc...

Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 17 z 17