Název: Využití Redcord S-E-T u syndromu bolestivého ramene
Další názvy: The use of the Redcore S-E-T at the painful shoulder syndrome
Autoři: Koutecký, Zdeněk
Vedoucí práce/školitel: Gemovová, Veronika
Oponent: Firýtová, Rita
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2534
Klíčová slova: ramenní kloub;Redcord;S-E-T;terapie;cvičební jednotky
Klíčová slova v dalším jazyce: shoulder joint;Redcord;S-E-T;therapy;exercise units
Abstrakt: Tato práce pojednává o syndromu bolestivého ramene a jeho možné ovlivnění pomocí Redcord S-E-T. V teoretické části, jsem se zaměřil na pletenec ramenní, jeho kineziologii, možná postižení a způsob vyšetření. V praktické části, jsem se věnoval závěsným rehabilitačním systémům. Vypracoval jsem jednu podrobnou kazuistiku ke, které jsem přidal fotky, mapující některé cviky užívané v Redcord S-E-T. Pomocí dotazníku zjistím, jestli jsou mé hypotézy správné či nikoliv. Do přílohy jsem vložil: anatomii svalového aparátu pletence ramenního.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis deals with the syndrome of a painful shoulder and its possible interference via Redcord S-E-T. In the theoretical part I have focused on the shoulder girdle, its kinesiology, opossible disabilities and the examination of the shoulder joint In the practical part I have paid attention to the suspension rehabilation systems. I have made two case interpretations, the more detailed one is supported by the photos describing some of the exercises used in Redcord S-E-T. Thanks to the questionnaire I am going to find out if my hypotheses are correct or not. I have enclosed the anatomy of the muscular apparatus of the shoulder girdle in the attachement.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Zdenek Koutecky.pdfPlný text práce734 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek vedouci prace Koutecky.zipPosudek vedoucího práce1,26 MBZIPZobrazit/otevřít
Oponentsky posudek Koutecky.jpgPosudek oponenta práce1,29 MBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Koutecky.jpgPrůběh obhajoby práce798,54 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2534

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.