Název: Možnosti ovlivnění nespecifických bolestí zad pomocí programu Pilates
Další názvy: Possibilities of influencing non-specific back pains with the use of pilates programme
Autoři: Malcová, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Stašková, Šárka
Oponent: Klánová, Lucie
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2537
Klíčová slova: bolest zad;hluboký stabilizační systém;program Pilates
Klíčová slova v dalším jazyce: back pain;deep stabilization system;programme Pilates
Abstrakt: Tato práce představuje seznámení s možnými bolestmi zad a možnostmi jejich ovlivnění. V práci se též seznámíme s cvičebním programem Pilates, s jeho historií a původem. Dále je rozvíjena myšlenka vlivu zmíněného cvičení na lidské tělo a uvedena na pravou míru důležitost jednotlivých podmínek, které musí být splněny pro maximální užitek z cvičení. Součástí práce je také sledování 4 klientů po určitou dobu. Na konci práce je hodnocení celého sledování a vyvození důsledků, zhodnocení vhodnosti a možnosti využití.
Abstrakt v dalším jazyce: This work represents explanation of various kinds of backache and possibilities of their influencing. Pilates training programme, its history and origin are also discussed. Furthermore, it is expanded on influence of above mentioned exercise on human body with clarification on importance of particular conditions which have to be fulfilled to achieve maximal effect of the exercise. Observation of four clients during definite time is included as a part of my work. Finally, the whole research is assessed as well as consequences are deduced, including suitability and usability evaluation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Veronika Malcova.pdfPlný text práce8,25 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Malcova - posudek vedouciho prace.jpgPosudek vedoucího práce1,17 MBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Malcova - oponentsky posudek.jpgPosudek oponenta práce695,05 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
obhajoba.jpgPrůběh obhajoby práce809,03 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2537

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.