Title: Palestinské školství: historický přehled, současnost a pohled do soukromého vzdělávacího sektoru
Authors: Fritzová, Marie
Citation: Memo: časopis pro orální historii. 2016, roč. 6, č. 1, s. 77-101.
Issue Date: 2016
Publisher: viaCentrum
Document type: článek
article
URI: http://fpe.zcu.cz/export/sites/fpe/khi/Dokumenty/Memo/MEMO_2016_1.pdf
http://hdl.handle.net/11025/25385
ISSN: 1804-753X (print)
1804-7548 (online)
Keywords: školství;Palestina;řeckokatolická škola
Keywords in different language: education;Palestine;greek catholic school
Abstract: Studie předkládá souhrnný přehled historického vývoje palestinského školství a představuje také jeho současnou strukturu. Studie se dále zaměřuje na konkrétní příklad fungování Betlémské univerzita a vybrané soukromé školy na Západním břehu. Jedná se o řeckokatolickou školu v palestinském městě Bajt Sáhúru (en. Beit Sahour).
Abstract in different language: This study deals with the overview of the historical development of the Palestinian education and also represents its current structure. The study also focuses on concrete examples of how the educational system works – namely the Bethlehem University and a selected private school in the West Bank - the Greek Catholic school in the Palestinian city of Beit Sahour.
Appears in Collections:Roč. 6, č. 1 (2016)
Články / Articles (KHI)
Roč. 6, č. 1 (2016)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fritzova.pdfPlný text2,28 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25385

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.